Instituţia Prefectului Judeţul Dolj organizează o ceremonie militar – religioasă dedicată celebrării ZILEI UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE Archive