încep admiterea 4 facultăţi ale Universităţii din Craiova: Facultatea de Teologie Ortodoxă Archive