Îmbunătăţirea managementului comun al riscului ȋn regiunea transfrontalierӑ Archive