Excelenţă în cercetarea ştiinţifică horticolă a Universităţii din Craiova Archive