BNR înființează Comitetul de Plăți Archive

  • Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât înființarea unui Comitet de Plăți. Structuraarerol consultativ și sprijină CA al BNR în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin cu privire la  promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din România,

    BNR înființează Comitetul de Plăți

    Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât înființarea unui Comitet de Plăți. Structuraarerol consultativ și sprijină CA al BNR în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin cu privire la  promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din România,

    Continue Reading...