aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici monitorizați Archive