ALDE Dolj:  RESPECT PENTRU PROPRIETATEA PRIVATĂ Archive