Agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2021 Archive

  • Agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2021 PROIECTE DE HOTĂRÂRI PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisieihidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 3 septembrie 2020 pentru aplicareaAcordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborareapentru protecţiaşi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

    Agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2021

    Agenda ședinței Guvernului României din 10 februarie 2021 PROIECTE DE HOTĂRÂRI PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisieihidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula, la 3 septembrie 2020 pentru aplicareaAcordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborareapentru protecţiaşi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

    Continue Reading...