5 unități de învățământ din județul Dolj au primit titlul de “Școalăeuropeană” Archive