Sute de studenţi vor urma stagii de practică, în cadrul unui proiect derulat de Facultatea de Teologie din Craiova

proiect studenti teologie Sute de studenţi vor urma stagii de practică, în cadrul unui proiect derulat de Facultatea de Teologie din Craiova poze

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, derulează proiectul „Competenţe socio –umane pentru piaţa muncii din regiunea Sud – Vest Oltenia”, care vizează selecţia a 300 de studenţi din cadrul universităţii pentru a urma stagii de practică, în vederea găsirii unui loc de muncă. Partenerii la acest proiect sunt Arhiepiscopia Craiovei, Consiliul Judeţean Dolj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Proiectul se desfăşoară în perioada 3 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2013, la acest moment fiind selectaţi 14 tutori din rândul instituţiilor partenere, care în luna vor fi instruiţi în cadrul a două stagii de formare. Selecţia studenţilor va avea loc în perioada iunie-septembrie şi se va face din rândul studenţilor de la cele şapte specializări din cadrul Facultăţii de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultăţii de Litere şi Facultăţii de Ştiinţe Sociale. „Acest proiect se desfăşoară cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Proiectul se adresează studenţilor de la mai multe departamente ale Universităţii din Craiova: Teologie Pastorală, Asistenţă Socială, Istorie, Relaţii Internaţionale, Limba Română, Comunicare, Sociologie”, a declarat părintele lector universitar doctor Gelu Călina, din cadrul Facultăţii de Teologie. Acesta a precizat că obiectivul proiectului îl constituie creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniul socio – uman. „Această creştere se va produce prin anticiparea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru viitor, precum şi prin realizarea unei legături mai bune între educaţie, formare instituţională, practică studenţească şi apoi prin angajarea în diferite domenii ale muncii. Atingerea acestui obiectiv va genera efecte pozitive pe termen lung prin contribuţia adusă la corelarea educaţiei din mediul universitar cu cerinţele pieţei muncii, cu efecte benefice inclusiv pentru generaţiile viitoare de studenţi. Se urmăreşte astfel dezvoltarea unor resurse umane capabile să gestioneze cât mai eficient procesul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă, precum şi creşterea calităţii sistemului de educaţie din învăţământul superior”, a adăugat părintele lector univ. dr. Gelu Călina. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, având valoarea proiectului fiind de 2.117.000 lei.