Studenți UCV în vizită de studiu

Învățăm de la cei mai buni. 35 de studenți ai Universității din Craiova, incluși în proiectul Student antreprenor în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie (POCU/379/6/21/125094), proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2021, au mers în vizită de studiu la Uzina de Hidrocentrale Ciunget – UHE Dorin Pavel ṣi Continental Automotive Systems Sibiu, în perioada 22-23 iulie 2021. Cinci dintre studenți au participat și la un interviu organizat de Continental Automotive Systems, cu ocazia vizitei.

Excursia de studiu a fost finanțată în cadrul proiectului și a avut drept scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale SGT, dar ṣi contactul ṣi familiarizarea studenților cu cele mai noi tehnologii şi practici din domeniile fascinante ale producerii energiei curate ṣi industriei auto.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea numărului de absolvenți de învăţământ superior din domenii de specializare inteligentă aferente facultăţilor de Științe şi Inginerie, proveniți din medii defavorizate, prin măsuri active (consiliere, programe antreprenoriale, creșterea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice universitare, acordarea de burse, interacţiunea activă cu partenerii sociali din mediul economic). Proiectul contribuie și la îmbunătățirea bazei logistice a Universității din Craiova.