Student la UCV. Despre cazare şi burse – Universitatea din Craiova

 

bandou UCV 2 Student la UCV. Despre cazare şi burse   Universitatea din Craiova poze

Universitatea din Craiova oferă studenţilor posibilitatea de a se caza pe parcursul anilor de studiu   într-unul din cele 14 cămine din patru campusuri: Campus Agronomie, Campus Mecanică, Campus Electrotehnică si Campus Educaţie Fizică şi Sport.

 

În plus,  pot să aplice pentru 6 tipuri de burse, Bursa de performanță, bursa de merit, bursa socială, bursa de ajutor social, bursa FORUMUL CARIEREI si bursa INCESA.Toate căminele Universităţii din Craiova dispun de săli de lectură pentru studenţi şi săli de tratament, iar căminele 3, 6, 7, 10, 12 şi 14 au spălătorii, unde sunt montate maşini de spălat cu  jetoane şi cartele reîncărcabile, precum şi oficii de preparare a hranei, dotate la standarde europene.

campus mecanica 1 Student la UCV. Despre cazare şi burse   Universitatea din Craiova poze

Toate căminele sunt legate la reţeaua de televiziune prin cablu, fiind conectate la internet prin reţeaua RoEduNet.

Toate campusurile sunt deservite de personal de îngrijire şi întreţinere.

Toţi studenţii Universității din Craiova beneficiază de consultaţii medicale gratuite, de medicină generală și stomatologie, prin intermediul Cabinetului Medical Studenţesc pentru afecţiuni acute și/sau cronice, bilete de trimitere pentru alte specialităţi, recomandare pentru analize medicale şi interpretarea acestora. “Am făcut o alegere bună, pentru că de condiţii nu mă pot plânge, colega de cameră este o persoană extraordinară, iar ceilalţi din cămin te ajută când ai nevoie”, susține Argint Teodora (studentă UCV), ea beneficiaza si de o bursă de merit.” În ce priveşte bursa de merit, cred că este o sumă potrivită, acum, când au mărit bursa. Înainte nu ne ajungea, pentru că, pentru un student care nu locuieşte în Craiova, suma de 280 de lei, cât era înainte, nu avea cum să fie suficientă pentru o lună”,mai adaugă ceasta.

foto 4 1 Student la UCV. Despre cazare şi burse   Universitatea din Craiova poze

Bursele de performanţă se acordă

–           începând cu anul II de studiu

–           pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacanţelor, pe bază de  concurs

–           studenţilor integralişti numai de la programele de licenţă, cursuri  de zi, cu rezultate profesionale de excepţie (media generală pe ultimele două semestre trebuie să fie 10), dar şi cu rezultate de cercetare ştiinţifică, culturale, sportive sau organizatorice.

 

. Bursa de merit se acordă

–           pe perioada unui semestru universitar

–           studenţilor de la cursurile de zi, licenţă şi masterat

–           studenţilor de la cursurile de zi, licenţă şi masterat

–           studenţii trebuie să fie integralişti, şcolarizaţi în regim bugetat,

–           media minimă este stabilită în funcţie de profilul facultăţii  (minim 9 pentru facultăţile cu profil uman şi minim 8 pentru facultăţile cu profil real).

 

Bursa socială se acordă

–           pe perioada unui semestru universitar

–           studenţilor de la cursurile de zi, licenţă şi masterat

–           la cerere, studenţilor care nu beneficiază de bursă de merit

–           în funcţie de situaţia materială sau de sănătate a studentului

–           în limita de 10% din fondul total de burse alocat universităţii.

–           pot beneficia de bursă socială din alocaţiile bugetare şi studenţii de la cursurile de zi cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7. alin.1, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau plasament familial.

–           la propunerea comisiilor de burse pe facultate şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie se pot acorda din venituri proprii extrabugetare ale facultăţilor, la cerere, burse sociale studenţilor şcolarizaţi în regim cu taxă, conform Legii 441/2001 art.7 alin.2.

 

Bursă de ajutor social ocazional:

–           indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă

–           pe baza cererii studentului care se încadrează în anumite situaţii: pentru îmbrăcăminte (de maxim două ori în decursul unui an universitar), de maternitate sau în caz de deces.

 

Bursele speciale instituite doar la Universitatea din Craiova:

Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă

–           susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural-artistică sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.

–           lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.

Bursa INCESA se acordă:

– pentru activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate de studenţi.

– studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova;

– studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova;

– studenţilor implicați în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;

– studenţilor implicați în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;

– studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.

Studenţii pot primi şi burse de la persoane fizice sau juridice – agenţi economici, asociaţii  nonguvernamentale, fundaţii etc. – pe baza de contract încheiat direct cu studentii

Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 894 din 27 august 1965 ia naștere Universitatea din Craiova. În hotărârea menționată se stabilea că Universitatea din Craiova va cuprinde: Facultatea de Matematică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură și Facultatea de Horticultură.