Struţo-cămila austeritării bugetare: Biroul cu 19 iniţiale şi 10 angajaţi

m diaconescu1 Struţo cămila austeritării bugetare: Biroul cu 19 iniţiale şi 10 angajaţi poze

Din ciclul “Încercaţi să folosiţi aşa ceva într-o înjurătură”, primăria Craiova îşi prezintă ultima creaţie: Biroul N.U.C.R.C.A.R.U.A.E.C.D.U.D.B.D.U.A.D. de la Urbanism. 

Dacă municipalitatea a ascăpat de concedieri în urma aplicării OUG nr. 63 / 2010, organigrama instituţiei au fost dată la desţelenit, adică spartă şi recompusă din bucăţi, cu mai multe compartimente, birouri şi servicii comasate, scopul declarat fiind reducerea numărului de şefi.
Cum din mai multe structuri comasate se reclădeşte câte un serviciu sau birou, toţi cei cu funcţii înainte de noua organigramă vor tebui să candideze pentru unicul post de şef rămas în schemă. Primăria nu a comunicat încă data la care se va da asaltul final pe posturile de conducere scăpate prin ciurul austerităţii bugetare, comunicând doar că pentru funcţiile cu pricina se va organiza concurs în perioada următoare. Până atunci, iată cum arată noua organigramă a primăriei, mai precis, care sunt compartimentele şi serviciile comasate. La Direcţia Proiecte, programe de dezvoltare tehnică şi investiţii, “Serviciul Tehnic Investiţii se uneşte cu Serviciul Administrare şi Întreţinere Drumuri, rezultând un serviciu cu un număr de 15 posturi, denumit Serviciul Tehnic Investiţii, Administrare şi Întreţinere Drumuri”, după cum arată noua variantă a organigramei postată pe site-ul primăriei. La Direcţia Servicii Publice se comasează Serviciul Transport public local şi Biroul Siguranţa circulaţiei parcări, rezultând un unic “Biroul Transport Public Local” cu un număr de 12 posturi.
Serviciul Imagine, relaţii internaţionale, redacţie ziar, purtător de cuvânt este retrogradat la statutul de compartiment cu 9 posturi. La Direcţia Economico-Financiară se comasează Serviciul “Autorizări agenţi economici şi control comercial” şi Biroul”Contracte economice” rezultând “Serviciul Contracte, autorizări, agenţi economici, control comercial” cu un număr de 14 posturi. După cum lesne se poate observa, din lipsă de imaginaţie sau din graba întocmirii documentaţiei, comasarea s-a făcut prin simplă juxtapunere, evidentă mai ales în ceea ce priveşte denumirea serviciilor, birourilor şi compartimentelor rezultate. Excepţie face Direcţia de Impozite şi Taxe, unde serviciul C.I.U.Î.E.S.P.J şi C.I.U.Î.E.S.P.F (Constatare, impunere, urmarire şi executare silită persoane juridice, respectic persoane fizice) rămân cu aceeaşi denumire, dar asta pentru simplul motiv că până luna trecută funcţionau în dublu exemplar: C.I.U.Î.E.S.P.J (1) C.I.U.Î.E.S.P.J  (2) şi C.I.U.Î.E.S.P.F (1) şi C.I.U.Î.E.S.P.F (2)

Birou cu 10 posturi şi 19 iniţiale la urbanism

Culmea denumirilor edilitare o găsim însă în noua formulă de organizare a Direcţiei de Urbanism unde se comasează o droaie de entităţi: Compartimentul Evidenţă construcţii şi documente de urbanism, Biroul de nomenclatură urbană, certificate, Compartimentul Nomenclatură urbană şi Compartimentul de Certificate de recenzie, certificate atestare registrul unic de atestare şi Compartimentul banca de date urban şi avizare documente. Rezultă un singur birou căruia funcţionarii din primărie nici măcar nu au cutezat să-I scrie numele întreg, dintr-o evidentă lipsă de spaţiu,apelând la abreviere: “Biroul N.U.C.R.C.A.R.U.A.E.C.D.U.D.B.D.U.A.D. cu un număr de 10 posturi”. Încercăm noi: “Biroul de Nomenclatură Urbană, Certificate de Recenzie, Certificate Atestare Registrul Unic de Atestare, Evidenţă Construcţii şi Documente de Urbanism, Banca de Date Urban şi Avizare Documente” din cadrul Direcţiei de Urbanism a Primăriei Municipiului Craiova.