Statistică: Şomaj de două cifre în Dolj

m ajofm Statistică: Şomaj de două cifre în Dolj poze

Rata şomajului se menţine peste pragul de 10 la sută în Dolj, cu trei procente mai mult decât media naţională. 

” Efectivul salariaţilor de 122022 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al X-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1640 lei RON/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XIII-lea pe ţară (1846 lei RON/persoană).

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii septembrie 2010 a fost de 122022 per-soane, în scădere faţã de luna septembrie 2009 cu 10971 persoane. Din total, 80226 (65,7%) salariaţi sunt în servicii, 38761 (31,8%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 3035 (2,5%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna septembrie 2010 a fost de 1640 lei RON/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1874 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1523 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1418 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna septembrie 2010 a fost de 1188 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1357 lei în industrie şi construcţii, 1105 lei în servicii şi 1030 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

 Rata şomajului în judeţul Dolj (10,2%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (7,3%).

Numărul şomerilor în evidenţă şi plată în luna septembrie 2010, a fost de 30433 persoane, în scădere cu  608 persoane faţă de luna septembrie 2009. Din totalul şomerilor 12768 persoane sunt de sex feminin.
Din totalul de 30433 persoane, 9946 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 807 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna septembrie 2010 era de 19680 (64,7%) persoane.
În luna septembrie 2010, din totalul şomerilor în evidenţă, 2246 persoane (7,4%) au studii superioare, 7673 persoane (25,2%) au studii medii şi 20514 persoane (67,4%) sunt cu studii primare, gimnaziale şi profesionale.
Rata şomajului înregistrată în luna septembrie 2010 a fost de 10,2% în raport cu populaţia activă civilă totală (10,5% în luna august 2010 şi 10,3% în luna septembrie 2009). Pentru femei, rata şomajului în luna septembrie 2010 a fost de 9,0% (9,2% în luna august 2010 şi 9,7% în luna septembrie 2009)”, arată un comunicat al Direcţiei Regionale de Statistică Dolj.