Statistică: S-au dublat exporturile Doljului în 2012

 

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în anul 2012. Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 1,6% din valoarea exporturilor României. 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în anul 2012 de 715047 mii euro, cu 91,6% mai mari (+341832 mii euro) faţă de anul 2011.
Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 17-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 97,5% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 2,5%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 92,2% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 59,0%, înregistrând o creştere de 314,8% faţă de anul 2011.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 16,1% din total exporturi, fiind mai mari cu 26715 mii euro (+30,3%) decât în anul 2011.
Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 12,5% din total exporturi şi au crescut cu 356 mii euro faţă de anul 2011.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Produse vegetale” cu 2,4% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 2,2%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (24,7%), Germania (17,1%), Marea Britanie (16,2%), Franţa (11,3%) şi Spania (4,1%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost de 42,30%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2012 au fost de 764118 mii euro, cu 96879 mii euro (+14,5%) mai mult decât în anul 2011. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 14-lea, deţinând 1,4% din valoarea importurilor României.
Cinci secţiuni de mărfuri deţin 83,1% din totalul importurilor.
În anul 2012, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 35,9%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 17660 mii euro (+6,9%) comparativ cu anul 2011.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 71401 mii euro (+51,1%) faţă de anul 2011. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 27,6% din total importuri (20,9% în anul 2011).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,4%) s-au situat importurile de “Materii textile şi articole din acestea” care au scăzut cu 1783 mii euro (-2,7%) faţă de anul 2011.
Importurile de “Metale comune şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,8%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,4% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (26,1%), Italia (13,6%), Marea Britanie (10,7%), Franţa (6,0%) şi Turcia (5,9%).
Balanţa comercială în anul 2012 prezintă un excedent de 9751 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 242660 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în anul 2012 a fost de 101,4% faţă de 60,6% în anul 2011.

Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase