Statistica: Numărul salariaţilor din Dolj, în creştere

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna MAI 2013

 

  • Efectivul salariaţilor de 123525 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1913 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XIV-lea pe ţară (2226 lei /persoană)

 

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii mai 2013, a fost de 123525 per­soane, în creştere cu 322 persoane faţă de luna aprilie 2013 şi cu 2114 persoane faţă de luna mai 2012. Din total, 81774 (66,2%) salariaţi sunt în servicii, 38905 (31,5%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2846 (2,3%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna mai 2013 a fost de 1913 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2053 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1977 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1839 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna mai 2013 a fost de 1383 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1485 lei în industrie şi construcţii, 1439 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe şi 1328 lei în servicii.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

ü      locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;

ü      locul al 6-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;

ü      locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;

ü      locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 

  • După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2013, a fost de 25731 persoane, în creştere cu
1603 persoane faţă de luna mai 2012. Din totalul şomerilor 10421 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor 5385 (20,9%) provin din mediul urban şi 20346 (79,1%) din mediul rural. În mediul urban 48,6% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,4%.

Din totalul de 25731 persoane, 4464 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 126 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna mai 2013 era de 21141 (82,2%) persoane.

La sfârşitul lunii mai 2013, din totalul şomerilor înregistraţi 9,0% au vârsta sub 25 ani, 7,3% între
25-29 ani, 25,6% între 30-39 ani, 29,8% între 40-49 ani, 13,2% au între 50-55 ani, iar 15,1% au peste 55 ani. Dintre aceştia 22034 persoane (85,6%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2669 (10,4%) sunt persoane cu studii medii, iar 1028 persoane (4,0%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna mai 2013 a fost de 9,0% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,5% în luna aprilie 2013 şi 8,4% în luna mai 2012). Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2013 a fost de 7,7% (8,1% în luna aprilie 2013 şi 7,2% în luna mai 2012).    

 Rata şomajului în judeţul Dolj (9,0%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,0%), ocupând locul al III-lea pe ţară.

    

              Director executiv,                                                                     Şef serviciu,          

 Ec. Mariana Tănase