Statistica: Numărul salariaţilor din Dolj, în creştere în luna aprilie

 

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna aprilie 2013

 Efectivul salariaţilor de 123303 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1948 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XIV-lea pe ţară (2291 lei /persoană)

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii aprilie 2013, a fost de 123203 per-soane, în creştere cu 182 persoane faţă de luna martie 2013 şi cu 2419 persoane faţă de luna aprilie 2012. Din total, 81562 (66,2%) salariaţi sunt în servicii, 38803 (31,5%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2838 (2,3%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna aprilie 2013 a fost de 1948 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2166 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1858 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1626 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna aprilie 2013 a fost de 1403 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1559 lei în industrie şi construcţii, 1338 lei în servicii şi 1183 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
 locul al 14-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 22-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;
 locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
 locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2013, a fost de 27151 persoane, în creştere cu 2483 persoane faţă de luna aprilie 2012. Din totalul şomerilor 11051 persoane sunt de sex feminin.
Din numărul şomerilor 6008 (22,1%) provin din mediul urban şi 21143 (77,9%) din mediul rural. În mediul urban 49,0% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,3%.
Din totalul de 27151 persoane, 4803 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 462 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna aprilie 2013 era de 21886 (80,6%) persoane.
La sfârşitul lunii aprilie 2013, din totalul şomerilor înregistraţi 10,0% au vârsta sub 25 ani, 7,6% între 25-29 ani, 25,7% între 30-39 ani, 29,3% între 40-49 ani, 13,1% au între 50-55 ani, iar 14,3% au peste 55 ani. Dintre aceştia 22881 persoane (84,3%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3059 (11,3%) sunt persoane cu studii medii, iar 1211 persoane (4,4%) sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului înregistrată în luna aprilie 2013 a fost de 9,5% în raport cu populaţia activă civilă totală (10,0% în luna martie 2013 şi 8,6% în luna martie 2012). Pentru femei, rata şomajului în luna aprilie 2013 a fost de 8,1% (8,6% în luna martie 2013 şi 7,5% în luna martie 2012).
Rata şomajului în judeţul Dolj (9,5%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,3%), ocupând locul al III-lea pe ţară.

Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase