Statistica: Numărul pensionarilor şi pensia medie în judeţul Dolj

comunicatus Statistica: Numărul pensionarilor şi pensia medie în judeţul Dolj poze

Numărul mediu al pensionarilor, fondul de pensii şi pensia medie lunară,
la nivelul judeţului Dolj, în trimestrul I 2012 comparativ cu trimestrul I 2011
Pensionarii deţin o pondere însemnată, în totalul populaţiei inactive, numărul acestora menţinându-se la un nivel relativ ridicat şi în trimestrul I al anului 2012.
În trimestrul I 2012 numărul mediu al pensionarilor a fost de 197652 persoane, în scădere cu 3,2% faţă de trimestrul I 2011 şi cu 0,8% comparativ cu trimestrul al IV-lea 2011. Faţă de aceleaşi perioade, pensionarii de asigurări sociale de stat au înregistrat o sădere cu 1,9% şi respectiv 0,4%.
Raportul între numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat şi efectivul salariaţilor, în trimestrul I 2012, a fost de 1,3 faţă de 1,4 în trimestrul I 2011.
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,8%). Dintre aceştia, pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 80,3%, ponderea lor fiind mai mare cu 1,1 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2011. Pensionarii agricultori reprezintă 19,5% faţă de 21,6% în trimestrul I 2011, numărul acestora scăzând faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011 cu 3431 persoane.
În trimestrul I 2012 sumele cuvenite drept pensii şi ajutoare sociale au fost de 384999,1 mii lei, înregistrând o scădere de 1,0% faţă de trimestrul corespunzător din anul 2011.
Pensia medie lunară a fost în trimestrul I 2012 de 649 lei, cu 2,4% mai mare faţă de trimestrul I 2011 şi cu 0,2% comparativ cu trimestrul IV 2011. Pe principalele sisteme de pensionare, s-au înregistrat creşteri faţă de trimestrul I 2011 cuprinse între 0,6% şi 2,4% şi între 0,1% şi 1,0% faţă de trimestrul anterior.
Pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori, în trimestrul I 2012, a fost de 2,3 ori mai mică comparativ cu pensia de asigurări sociale de stat. Nivelul redus al pensiei medii a pensionarilor agricultori a influenţat negativ nivelul pensiei medii de asigurări sociale.
În trimestrul I 2012, pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori de 323 lei a crescut cu 0,6% faţă de trimestrul I 2011 şi a rămas constantă faţă de trimestrul anterior.
Media la nivelul trimestrului I 2012 a fost de 649 lei comparativ cu 634 lei în trimestrul I 2011.