Statistica: Numărul pensionarilor doljeni a scăzut cu 3 la sută faţă de 2012

Numărul mediu al pensionarilor, fondul de pensii şi pensia medie lunară,
la nivelul judeţului Dolj, în trimestrul I 2013 comparativ cu trimestrul I 2012

Evoluţiile demografice din ultimii ani, schimbările din economia şi societatea românească, şi-au pus amprenta asupra structurii populaţiei active, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii, dar şi asupra dimensionării populaţiei inactive. Pensionarii deţin o pondere însemnată, în totalul populaţiei inactive, numărul acestora menţinându-se la un nivel relativ ridicat şi în trimestrul I al anului 2013.
În trimestrul I 2013 numărul mediu al pensionarilor a fost de 191736 persoane, în scădere cu 3,0% faţă de trimestrul I 2012 şi cu 0,8% comparativ cu trimestrul al IV-lea 2012. Faţă de aceleaşi perioade, pensionarii de asigurări sociale de stat au înregistrat o sădere cu 1,6% şi respectiv 0,4%.
Raportul între numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat şi efectivul salariaţilor, în trimestrul I 2013, a fost de 1,3 la fel ca în trimestrul I 2012.
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%). Dintre aceştia, pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 81,5%, ponderea lor fiind mai mare cu 1,2 puncte procentuale faţă de trimestrul I 2012. Pensionarii agricultori reprezintă 18,4% faţă de 19,5% în trimestrul I 2012, numărul acestora scăzând faţă de aceeaşi perioadă din anul 2012 cu 3358 persoane.
În trimestrul I 2013 sumele cuvenite drept pensii şi ajutoare sociale au fost de 387680,3 mii lei, înregistrând o creştere de 0,7% faţă de trimestrul corespunzător din anul 2012.
Pensia medie lunară a fost în trimestrul I 2013 de 674 lei, cu 3,9% mai mare faţă de trimestrul I 2012 şi cu 2,9% comparativ cu trimestrul IV 2012. Pe principalele sisteme de pensionare, s-au înregistrat creşteri faţă de trimestrul I 2012 cuprinse între 3,0% şi 3,4% şi între 2,1% şi 2,8% faţă de trimestrul anterior.
Pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori, în trimestrul I 2013, a fost de 2,3 ori mai mică comparativ cu pensia de asigurări sociale de stat. Nivelul redus al pensiei medii a pensionarilor agricultori a influenţat negativ nivelul pensiei medii de asigurări sociale.
În trimestrul I 2013, pensia medie de asigurări sociale a pensionarilor agricultori de 334 lei a crescut cu 3,4% faţă de trimestrul I 2012 şi cu 2,8% faţă de trimestrul anterior.
Media la nivelul trimestrului I 2013 a fost de 674 lei comparativ cu 649 lei în trimestrul I 2012.
DIRECTOR EXECUTIV, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase