Statistica: Numărul angajaţilor, în creştere. Doljul rămâne însă pe primul loc la şomaj

 

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna martie 2013.  Efectivul salariaţilor de 123021 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1868 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XVII-lea pe ţară (2231 lei /persoană)

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii martie 2013, a fost de 123021 persoane, în creştere cu 326 persoane faţă de luna februarie 2013 şi cu 2753 persoane faţă de luna martie 2012. Din total, 81441 (66,2%) salariaţi sunt în servicii, 38746 (31,5%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2834 (2,3%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna martie 2013 a fost de 1868 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1951 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1841 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1611 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna martie 2013 a fost de 1348 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1408 lei în industrie şi construcţii, 1328 lei în servicii şi 1163 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
 locul al 18-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 14-lea după câştigul salarial mediu net din servicii;
 locul al 18-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
 locul al 19-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

 După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii martie 2013, a fost de 28534 persoane, în creştere cu 2680 persoane faţă de luna martie 2012. Din totalul şomerilor 11644 persoane sunt de sex feminin.
Din numărul şomerilor 6590 (23,1%) provin din mediul urban şi 21944 (76,9%) din mediul rural. În mediul urban 49,2% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,3%.
Din totalul de 28534 persoane, 5050 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 1091 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna martie 2013 era de 22393 (78,5%) persoane.
La sfârşitul lunii martie 2013, din totalul şomerilor înregistraţi 11,6% au vârsta sub 25 ani, 7,6% între 25-29 ani, 25,4% între 30-39 ani, 28,8% între 40-49 ani, 12,9% au între 50-55 ani, iar 13,7% au peste 55 ani. Dintre aceştia 23541 persoane (82,5%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3558 (12,5%) sunt persoane cu studii medii, iar 1435 persoane (5,0%) sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului înregistrată în luna martie 2013 a fost de 10,0% în raport cu populaţia activă civilă totală (10,3% în luna februarie 2013 şi 9,0% în luna martie 2012). Pentru femei, rata şomajului în luna martie 2013 a fost de 8,6% (8,9% în luna februarie 2013 şi 7,9% în luna martie 2012).
Rata şomajului în judeţul Dolj (10,0%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,6%), ocupând locul al IV-lea pe ţară.

Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase