Statistica: Înmatriculări noi de vehicule rutiere la nivelul judeţului Dolj, în trimestrul I 2015. Nouă din zece sunt second-hand

Înmatriculări noi de vehicule rutiere la nivelul judeţului Dolj, în trimestrul I 2015

În trimestrul I 2015, potrivit evidenţelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere a fost, în judeţul Dolj de 1751 pentru transportul pasagerilor şi de 495 pentru transportul mărfurilor, reprezentând fiecare 30,6% din nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia şi 2,5% respectiv, 2,3% din nivel naţional. • Ponderea vehiculelor noi în total înmatriculări de vehicule pentru transportul pasagerilor a fost de 7,4%. Pe tipuri de vehicule noi pentru transportul pasagerilor, ponderea cea mai mare este deţinută de autoturisme (47,1% din nivelul regional şi 0,9% din nivelul naţional), urmate de de mopede şi motociclete (35,7% din nivelul regional şi 2,0% din nivelul naţional), autobuze şi microbuze (33,3% din nivelul regional şi 0,5% din nivelul naţional). • Ponderea vehiculelor noi în total înmatriculări de vehicule pentru transportul mărfurilor a fost de 24,4%. Vehiculele noi pentru transportul mărfurilor înmatriculate în trimestrul I 2015, în judeţul Dolj,s-au concretizat în 49 autocamioane (45,0% din nivelul regional şi 1,9% din nivelul naţional), 65 remorci şi semiremorci (32,7% din nivelul regional şi 2,5% din nivelul naţional) şi 7 autotractoare (33,3% din nivelul regional şi 0,7% din nivelul naţional). În totalul înmatriculărilor noi de vehicule rutiere, o pondere semnificativă au avut înmatriculările de vehicule importate de ocazie. La nivel naţional, înmatriculările vehiculelor rutiere pentru transportul pasagerilor importate de ocazie au avut, în totalul înmatriculărilor, o proporţie de 78,9%, iar la vehiculele rutiere pentru transportul mărfurilor, de 70,9%. În judeţul Dolj, în trimestrul I 2015, s-au înmatriculat 1621 vehicule importate de ocazie pentru transportul pasagerilor şi 374 vehicule pentru transportul mărfurilor. Ponderile în totalul înmatriculărilor noi de vehicule rutiere se situau la 92,6% şi, respectiv, 75,6%. În categoria înmatriculărilor de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor importate de ocazie, înmatriculările de autoturisme deţineau 98,8% (98,3% la nivel naţional). În cadrul vehiculelor rutiere destinate transportului mărfurilor importate de ocazie, înmatriculate în trimestrul I 2015 la nivelul judeţului Dolj, ponderea cea mai mare o deţineau autocamioanele cu 69,0%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor importate de ocazie, din judeţul Dolj, clasează judeţul pe locul întâi în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia şi al 16-lea la nivel naţional.
Director executiv, Şef serviciu, Ec. Carmen Ispas Ec. Carmen Dragomir