STATISTICA: Înmatriculări noi de vehicule rutiere la nivelul judeţului Dolj, în semestrul I 2015. 90 la sută sunt uzate

În semestrul I 2015, potrivit evidenţelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule, numărul de înmatriculări noi de vehicule rutiere a fost, în judeţul Dolj de 3878 pentru transportul pasagerilor şi de 1067 pentru transportul mărfurilor, reprezentând 31,8% respectiv 32,4% din nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia şi 2,6% respectiv, 2,4% din nivel naţional. • Ponderea vehiculelor noi în total înmatriculări de vehicule pentru transportul pasagerilor a fost de 10,1%. Pe tipuri de vehicule noi pentru transportul pasagerilor, ponderea cea mai mare este deţinută de autoturisme (46,7% din nivelul regional şi 1,1% din nivelul naţional), urmate de autobuze şi microbuze (27,6% din nivelul regional şi 1,9% din nivelul naţional), mopede şi motociclete (34,9% din nivelul regional şi 2,2% din nivelul naţional). • Ponderea vehiculelor noi în total înmatriculări de vehicule pentru transportul mărfurilor a fost de 23,3%. Vehiculele noi pentru transportul mărfurilor înmatriculate în semestrul I 2015, în judeţul Dolj, s-au concretizat în 107 autocamioane (55,4% din nivelul regional şi 2,0% din nivelul naţional), 132 remorci şi semiremorci (31,1% din nivelul regional şi 2,3% din nivelul naţional) şi 9 autotractoare (34,6% din nivelul regional şi 0,4% din nivelul naţional). În totalul înmatriculărilor noi de vehicule rutiere, o pondere semnificativă au avut înmatriculările de vehicule importate de ocazie. La nivel naţional, înmatriculările vehiculelor rutiere pentru transportul pasagerilor importate de ocazie au avut, în totalul înmatriculărilor, o proporţie de 76,3%, iar la vehiculele rutiere pentru transportul mărfurilor, de 69,6%. În judeţul Dolj, în semestrul I 2015, s-au înmatriculat 3488 vehicule importate de ocazie pentru transportul pasagerilor şi 819 vehicule pentru transportul mărfurilor. Ponderile în totalul înmatriculărilor noi de vehicule rutiere se situau la 89,9% şi, respectiv, 76,8%. În categoria înmatriculărilor de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor importate de ocazie, înmatriculările de autoturisme deţineau 98,5% (97,4% la nivel naţional). În cadrul vehiculelor rutiere destinate transportului mărfurilor importate de ocazie, înmatriculate în semestrul I 2015 la nivelul judeţului Dolj, ponderea cea mai mare o deţineau autocamioanele cu 69,0%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor importate de ocazie, din judeţul Dolj, clasează judeţul pe locul întâi în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia şi al 13-lea la nivel naţional.
Director executiv, Şef serviciu, Ec. Carmen Ispas Ec. Carmen Dragomir