Statistica: Indicele preţurilor de consum în luna mai 2014. Preţurile de consum au rămas relativ stabile comparativ cu aprilie 2014

 

Mai 2014

Preţurile de consum au rămas relativ stabile comparativ cu aprilie 2014

 

Indicele preţurilor de consum (IPC) în luna mai 2014 faţă de aprilie 2014 este 99,96%, iar faţă de mai 2013 este 100,94%.

 

Creşterea medie a preţurilor pe total, în ultimele 12 luni (iunie 2013 – mai 2014) faţă de precedentele 12 luni (iunie 2012 – mai 2013), determinată pe baza IPC este 2,1%, iar cea determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%.

 

 

Rata medie mobilă (12 luni)

 

 

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna mai, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:

– procente –

Mai 2014 faţă de:

Rata medie lunară

a inflaţiei, în perioada

1 I – 31 V

Aprilie

2014

Decembrie

2013

Mai

2013

2014

2013

TOTAL

 99,96

101,44

100,94

0,3

0,4

Mărfuri alimentare

99,88

100,86

96,84

0,2

0,4

Mărfuri nealimentare

100,05

102,05

103,21

0,4

0,5

Servicii

   99,92

 101,13

103,86

0,2

0,1

 

 

În luna mai, faţă de luna anterioară, preţurile mărfurilor alimentare şi tarifele serviciilor au scăzut 0,1% fiecare, în timp ce preţurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 0,1% .

 

Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

 

                                                                                                                      luna anterioară=100

 

 

Mai 2014

%

 

TOTAL IPC

99,96

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun

99,93

Total IPC exclusiv combustibili

99,98

Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate*

99,95

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi

produsele ale căror preţuri sunt reglementate*

99,98

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi

produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun

  99,94

 

 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.

 

Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna mai la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă.

 

Precizări metodologice

Informaţiile pentru calculul indicelui preţurilor de consum (IPC) se obţin printr-o  cercetare selectivă lunară organizată de INS. Se colectează preţuri de vânzare cu amănuntul pentru un nomenclator de cca. 1837 sortimente în aproximativ 7100 de magazine şi unităţi prestatoare de servicii din oraşele reşedinţă de judeţ. Ponderile utilizate pentru calculul IPC sunt obţinute din ancheta bugetelor de familie (ABF) şi rezultă din structura cheltuielilor medii lunare efectuate de o gospodărie pentru cumpărarea bunurilor şi plata serviciilor necesare satisfacerii nevoilor de trai.

Indicatori calculaţi

Indicele preţurilor de consum faţă de luna anterioară măsoară evoluţia preţurilor în luna curentă faţă de luna anterioară. Pe baza lui se determină rata lunară a inflaţiei scăzând 100 din indicele exprimat procentual.

Rata medie lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.

Indicele faţă de luna corespunzătoare măsoară evoluţia preţurilor în luna curentă faţă de aceeaşi lună din anul anterior. Pe baza lui se determină rata anuală a inflaţiei scăzând 100 din indicele exprimat procentual.

Rata medie mobilă pe 12 luni reprezintă creşterea preţurilor de consum în ultimele 12 luni faţă de precedentele 12 luni.

Pentru detalii, consultaţi baza de metadate statistice accesând http://colectaredate.insse.ro/metadata/viewStatisticalResearch.htm?researchId=3009

 

 

                  Director executiv,                                                                     Şef serviciu, 

                  Ec. Carmen Ispas