Statistica: În IUNIE 2015, rata anuală a preţurilor de consum a fost de -1,6%

 

 

  • Preţurile de consum în luna iunie 2015 comparativ cu luna iunie 2014 au fost mai mici cu -1,6%, măsurate prin IPC şi cu -0,9%, măsurate prin IAPC.
  • În iunie 2015, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu luna iunie 2014, este de 36,2%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0-2,5% deţin o pondere de 42,9%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de 20,9%.
  • Începând cu data de 1 iunie 2015 a intrat în vigoare extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea alimentelor si băuturilori. Presupunând că această modificare fiscală ar fi fost transferată în întregime încă de la momentul intrării în vigoare, putem spune că -3,5 puncte procentualeii din scăderea cu -1,6%, a ratei anuale a IPC în luna iunie 2015, se datorează reducerii cotei de TVA. Ponderea produselor care fac scopul acestei reduceri şi sunt incluse în calcul IPC este de 27,9%
  • Creşterea medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (iulie 2014 – iunie 2015) faţă de precedentele 12 luni (iulie 2013 – iunie 2014), calculată pe baza IPC, este de 0,7%. Determinată pe baza IAPC, creşterea este de 1,0%.

 

Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)

 

 

 

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

– procente –

 

IPC

Iunie 2015

Faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei,

în perioada 1 I – 30 VI

Mai

2015

Decembrie

2014

Iunie

2014

2015

2014

Mărfuri alimentare

91,77

94,05

93,56

-1,0

0,2

Mărfuri nealimentare

100,08

101,63

100,76

0,3

0,4

Servicii

100,22

101,17

102,48

0,2

0,2

TOTAL

97,05

98,78

98,45

-0,2

0,3

 

Tabelul 2: Indicii parţiali ai preţurilor de consum calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

luna anterioară=100

 

Iunie 2015

%

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun

96,79

Total IPC exclusiv combustibili

96,79

Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate

96,34

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*)

96,32

Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate**), băuturi şi tutun

95,81

TOTAL   

97,05

Notă: Indicii partiali reprezintă o selecţie de agregate speciale utilizate în analizele asupra inflaţiei

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.

**) Pentru a raspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, incepând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.

 

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna iunie 2015 la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă. Pentru calculul IPC in anul 2015, coeficienţii de ponderare sunt determinaţi pe baza datelor din Ancheta Bugetelor de Familie aferente anului 2013. In cazul IAPC, coeficienţii de ponderare sunt determinaţi pe baza datelor din conturile naţionale aferente aceluiaşi an, 2013.

 

 

 

 

                  Director executiv,                                                               Şef serviciu,             

                  Ec. Carmen Ispas                                                               Ec. Carmen Dragomir

 

 

ANEXĂ

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII

ÎN LUNA IUNIE 2015

 

 

Coeficient

 de

ponderare

 

 

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Iunie 2015

Faţă de:

Mai

 2015

%

Decembrie

2014

%

10000

TOTAL

97,05

98,78

3748

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE

91,77

94,05

753

Produse de morărit şi panificaţie

97,31

97,53

53

– Produse de morărit

94,41

94,48

32

– Făină

98,75

98,77

21

– Mălai

88,02

88,15

607

– Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi

98,91

99,11

530

– Pâine

99,98

100,14

20

– Produse de franzelărie

96,91

97,12

30

– Specialităţi de panificaţie

91,42

91,81

353

Legume şi conserve de legume

90,08

106,66

27

– Fasole boabe şi alte leguminoase

94,86

87,55

79

– Cartofi

85,39

100,54

185

– Alte legume şi conserve de legume

90,02

113,47

225

Fructe şi conserve din fructe

95,80

113,90

117

– Fructe proaspete

96,50

121,39

103

– Citrice şi alte fructe meridionale

95,27

106,90

5

– Conserve din fructe

89,41

89,93

141

Ulei, slănină, grăsimi

89,03

89,28

118

– Ulei comestibil

88,79

89,05

21

– Margarină

89,88

89,99

920

Carne, preparate şi conserve din carne

89,67

89,67

81

– Carne de bovine

91,25

91,61

240

– Carne de porcine

89,53

89,12

253

– Carne de pasăre

89,11

89,29

282

– Preparate din carne

89,36

89,48

14

– Conserve din carne

88,88

88,86

136

Peşte şi conserve din peşte

90,78

90,98

100

– Peşte proaspăt

90,98

91,06

9

– Conserve şi alte produse din peşte

90,87

91,48

558

Lapte şi produse lactate

89,58

89,64

265

– Lapte – total

88,63

88,80

196

– Lapte de vacă

88,51

88,62

139

– Brânză – total

90,83

90,65

78

– Brânză de vacă (telemea)

90,74

90,69

56

– Brânză de oaie (telemea)

90,96

90,60

23

– Unt

88,86

89,44

64

Ouă

86,92

73,80

175

Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine

89,33

89,21

72

– Zahăr

87,50

85,75

20

– Miere de albine

95,15

96,47

112

Cacao şi cafea

89,46

90,05

109

– Cafea

89,47

90,06

123

Băuturi alcoolice

99,48

99,85

27

– Vin

99,92

100,00

20

– Ţuică, rachiuri şi alte băuturi

100,06

100,90

73

– Bere

99,13

99,48

188

Alte produse alimentare

88,72

89,18

 

 

 

Coeficient de

ponderare

 

 

Denumirea mărfurilor/serviciilor

Iunie 2015

faţă de:

Mai

 2015

%

Decembrie

2014

%

4405

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE

100,08

101,63

351

Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie

100,10

100,77

0

– Ţesături

100,11

100,80

247

– Confecţii

100,11

100,79

79

– Tricotaje

100,08

100,74

12

– Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie

100,11

100,72

264

Încălţăminte

100,10

100,92

164

– Încălţăminte din piele

100,06

100,76

149

Produse de uz casnic, mobilă

100,08

100,68

26

– Mobilă

100,05

100,57

15

– Frigidere şi congelatoare

100,09

100,52

10

– Maşini de spălat

100,07

100,50

4

– Maşini de aragaz, butelii

100,07

100,60

26

– Articole de menaj

100,10

100,80

252

Articole chimice

100,01

100,29

7

– Lacuri şi vopsele

100,04

100,41

166

– Detergenţi

99,97

100,08

2

– Săpun de rufe

100,16

100,74

216

Produse cultural-sportive

100,13

100,57

98

– Cărţi, ziare, reviste

100,01

100,29

67

– Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive

100,20

101,11

51

– Autoturisme şi piese de schimb

100,30

100,39

656

Articole de igienă, cosmetice şi medicale

100,04

100,34

256

– Articole de igienă, cosmetice

100,08

100,59

399

– Articole medicale

100,02

100,18

381

– Medicamente

100,02

100,16

809

Combustibili

100,11

103,49

615

Tutun, ţigări

100,18

102,77

1024

Energie electrică, gaze şi încălzire centrală

100,03

101,59

589

– Energie electrică

100,00

105,01

332

– Gaze

100,08

96,41

103

– Energie termică

100,00

100,62

69

Alte mărfuri nealimentare

99,81

100,36

1847

TOTAL SERVICII

100,22

101,17

17

Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,17

100,99

93

Chirie

100,25

100,40

304

Apă, canal, salubritate

100,87

103,12

215

Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul

100,22

100,68

19

Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto

100,25

101,34

108

Îngrijire medicală

100,08

102,96

49

Igienă şi cosmetică

100,30

101,49

84

Transport urban

100,00

102,02

95

Transport interurban (alte feluri de transport)

100,57

101,29

8

– C.F.R.

100,00

100,00

11

– Rutier

100,16

101,36

54

– Auto – abonamente

100,72

101,52

5

– Aerian

100,51

100,21

632

Poştă şi telecomunicaţii

100,36

100,27

4

– Servicii poştale

100,00

100,00

444

– Telefon

100,50

100,21

184

– Abonament radio, televiziune

100,03

100,44

123

Restaurante, cafenele, cantine

98,78

99,73

20

Alte servicii cu caracter industrial

100,20

100,90

88

Alte servicii

98,94

101,30

1

– Plata cazării în unităţi hoteliere

100,30

101,21