Statistica: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.08.2015

 

  • Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-31.08.2015 comparativ cu perioada
    01.01.-31.08.2014 a fost caracterizată de creşterea natalităţii, mortalităţii, nupţialităţii, a divorţialităţii şi a mortalităţii infantile.

 

În perioada 01.01.-31.08.2015 s-au înregistrat 4098 născuţi-vii, cu 377 mai mulţi decât în perioada 01.01.-31.08.2014, iar rata natalităţii a fost de 8,7‰ pe total judeţ, cu diferenţe pe cele două medii: urban (8,5‰) şi rural (9,0‰).

Numărul deceselor de 6851 în primele 8 luni ale anului 2015 a crescut cu 487 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Ca şi în perioada 01.01.-31.08.2014, în perioada 01.01.-31.08.2015, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,2‰ în urban comparativ cu 20,0‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 43 cazuri în perioada 01.01.-31.08.2015 în creştere cu 11 cazuri faţă de perioada 01.01.-31.08.2014.

Mortalitatea infantilă în mediul urban a crescut de la 6,5‰ în perioada 01.01.-31.08.2014 la
7,7‰ în perioada 01.01.-31.08.2015, iar în mediul rural a crescut de la 11,1‰ la 13,7‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 2753 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 5,9 persoane la 1000 locuitori (-5,6‰ în perioada 01.01.-31.08.2014). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural
(-11,0‰), cât şi în mediul urban (-1,7‰).

Numărul căsătoriilor de 2176 în perioada ianuarie – august 2015 a crescut cu 51 comparativ cu perioada similară a anului 2014, revenind 4,6 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 3,2‰ în perioada 01.01.-31.08.2014 la 3,4‰ în perioada 01.01.-31.08.2015, iar în mediul urban de la 5,6‰ în perioada 01.01.-31.08.2014 la 5,7‰ în perioada 01.01.-31.08.2015.

Numărul divorţurilor (305 cazuri) a crescut cu 22 cazuri în perioada 01.01.-31.08.2015 faţă de perioada 01.01.-31.08.2014, rata divorţialităţii fiind de 0,65‰ în perioada 01.01.-31.08.2015 şi 0,60‰ în perioada 01.01.-31.08.2014.

Judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.08.2015 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

ü    al 10-lea referitor la numărul născuţilor-vii;

ü    al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;

ü    al 14-lea referitor la numărul căsătoriilor;

ü    al 29-lea referitor la numărul divorţurilor;

ü    al 5-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

 

 

                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu,        

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir