STATISTICA: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.07.2016

 

  • Ø Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-31.07.2016 comparativ cu perioada 01.01.-31.07.2015 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi a divorţialităţii şi de scăderea natalităţii, a mortalităţii şi a mortalităţii infantile.

În perioada 01.01.-31.07.2016 s-au înregistrat 3069 născuţi-vii, cu 369 mai puţini decât în perioada 01.01.-31.07.2015, iar rata natalităţii a avut aceeaşi valoare de 7,5‰ pe total judeţ şi pe medii.

Numărul deceselor de 5571 în perioada 01.01.-31.07.2016 a scăzut cu 555 faţă de perioada
01.01.-31.07.2015.

Ca şi în perioada 01.01.-31.07.2015, în perioada 01.01.-31.07.2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 9,6‰ în urban comparativ cu 18,6‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 20 cazuri în perioada 01.01.-31.07.2016, în scădere cu 13 cazuri faţă de perioada 01.01.-31.07.2015.

Mortalitatea infantilă a scăzut în mediul rural de la 11,9‰ în perioada 01.01.-31.07.2015 la 10,9‰ în perioada 01.01.-31.07.2016, iar în mediul urban de la 7,6‰ la 2,9‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 2502 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,1 persoane la 1000 locuitori (-6,6‰ în perioada 01.01.-31.07.2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-11,1‰), cât şi în mediul urban (-2,1‰).

Numărul căsătoriilor de 1765 în perioada 01.01.-31.07.2016 a crescut cu 235 comparativ cu perioada 01.01.-31.07.2015, revenind 4,3 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 2,6‰ în perioada 01.01.-31.07.2015 la 3,3‰ în perioada 01.01.-31.07.2016, iar în mediul urban a crescut de la 4,7‰ în perioada 01.01.-31.07.2015, la 5,2% în perioada 01.01.-31.07.2016.

Numărul divorţurilor (312 cazuri) a crescut cu 19 cazuri în perioada 01.01.-31.07.2016 faţă de perioada 01.01.-31.07.2015, rata divorţialităţii fiind de 0,76‰ în perioada 01.01.-31.07.2016 şi 0,72‰ în perioada 01.01.-31.07.2015.

Judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.07.2016 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

ü  al 11-lea referitor la numărul născuţilor-vii;

ü  al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;

ü  al 12-lea referitor la numărul căsătoriilor;

ü  al 27-lea referitor la numărul divorţurilor;

ü  al 16-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

 

 

Director executiv,

Carmen Ispas