Statistica: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.03.2016

lucrari drumurimuncitori Statistica: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01. 31.03.2016 poze

Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.03.2016

 

  • Ø Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-31.03.2016 comparativ cu perioada 01.01.-31.03.2015 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi a mortalităţii infantile şi de scăderea natalităţii, a mortalităţii şi a divorţialităţii.

 

În perioada 01.01.-31.03.2016 s-au înregistrat 1340 născuţi-vii, cu 114 mai puţini decât în perioada 01.01.-31.03.2015, iar rata natalităţii a fost de 7,7‰ pe total judeţ, cu diferenţe foate mici pe medii: urban (7,6‰) şi rural (7,7‰).

Numărul deceselor de 2520 în perioada 01.01.-31.03.2016 a scăzut cu 507 faţă de perioada 01.01.-31.03.2015.

Ca şi în perioada 01.01.-31.03.2015, în perioada 01.01.-31.03.2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,3‰ în urban comparativ cu 19,5‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 11 cazuri în perioada 01.01.-31.03.2016, în creştere cu 3 cazuri faţă de perioada 01.01.-31.03.2015.

Mortalitatea infantilă a crescut în mediul urban de la 3,9‰ în perioada 01.01.-31.03.2015 la 4,1‰ în perioada 01.01.-31.03.2016, iar în mediul rural de la 7,2‰ la 13,2‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 1180 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,7 persoane la 1000 locuitori (-9,0‰ în perioada 01.01.-31.03.2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-11,8‰), cât şi în mediul urban
(-2,7‰).

Numărul căsătoriilor de 384 în perioada 01.01.-31.03.2016 a crescut cu 36 comparativ cu perioada 01.01.-31.03.2015, revenind 2,2 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 1,7‰ în perioada 01.01.-31.03.2015 la 2,1‰ în perioada 01.01.-31.03.2016, iar în mediul urban de la 2,2‰ atât în perioada 01.01.-31.03.2015, la 2,3% în perioada 01.01.-31.03.2016.

Numărul divorţurilor (126 cazuri) a scăzut cu 2 cazuri în perioada 01.01.-31.03.2016 faţă de perioada 01.01.-31.03.2015, rata divorţialităţii fiind de 0,72‰ în perioada 01.01.-31.03.2016 şi 0,73‰ în perioada 01.01.-31.03.2015.

Frecvenţa desfacerii căsăto­riilor în perioada 01.01.-31.03.2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban (61,1%) faţă de mediul rural (38,9%). În perioada 01.01.-31.03.2016 s-au înregistrat cu 28 divorţuri mai mult în mediul urban decât în mediul rural.

Judeţul Dolj în perioada 01.01.-31.03.2016 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

ü     al 10-lea referitor la numărul născuţilor-vii;

ü     al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;

ü     al 15-lea referitor la numărul căsătoriilor;

ü     al 26-lea referitor la numărul divorţurilor;

ü     al 11-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

 

 

Director executiv,

Carmen Ispas