Statistica: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în perioada 01.01.-29.02.2016

 

Evoluţia fenomenelor demografice în perioada 01.01.-29.02.2016 comparativ cu perioada 01.01.-28.02.2015 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi de scăderea natalităţii, a mortalităţii, a divorţialităţii şi a mortalităţii infantile.
În perioada 01.01.-29.02.2016 s-au înregistrat 910 născuţi-vii, cu 73 mai puţini decât în perioada 01.01.-28.02.2015, iar rata natalităţii a fost de 7,8‰ pe total judeţ, cu diferenţe pe cele două medii: urban (8,1‰) şi rural (7,4‰). Numărul deceselor de 1691 în perioada 01.01.-29.02.2016 a scăzut cu 253 faţă de perioada 01.01.28.02.2015. Ca şi în perioada 01.01.-28.02.2015, în perioada 01.01.-29.02.2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul rural, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,3‰ în urban comparativ cu 19,7‰ în rural. Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 5 cazuri în perioada 01.01.-29.02.2016, în scădere cu un caz faţă de perioada 01.01.-28.02.2015. Mortalitatea infantilă a scăzut în mediul urban de la 4,0‰ în perioada 01.01.-28.02.2015 la 1,9‰ în perioada 01.01.-29.02.2016, iar în mediul rural a crescut de la 8,3‰ la 10,3‰. Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 781 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,7 persoane la 1000 locuitori (-8,2‰ în perioada 01.01.28.02.2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-12,2‰), cât şi în mediul urban (-2,2‰). Numărul căsătoriilor de 245 în perioada 01.01.-29.02.2016 a crescut cu 7 comparativ cu perioada 01.01.-28.02.2015, revenind 2,1 căsătorii la 1000 locuitori. Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 1,8‰ în perioada 01.01.-28.02.2015 la 2,0‰ în perioada 01.01.-29.02.2016, iar în mediul urban a fost 2,2‰ atât în perioada 01.01.-28.02.2015, cât şi în perioada 01.01.-29.02.2016. Numărul divorţurilor (61 cazuri) a scăzut cu 28 cazuri în perioada 01.01.-29.02.2016 faţă de perioada 01.01.-28.02.2015, rata divorţialităţii fiind de 0,52‰ în perioada 01.01.-29.02.2016 şi 0,76‰ în perioada 01.01.-28.02.2015. Frecvenţa desfacerii căsătoriilor în perioada 01.01.-29.02.2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul rural (54,1%) faţă de mediul urban (45,9%). În perioada 01.01.-29.02.2016 s-au înregistrat cu 5 divorţuri mai mult în mediul rural decât în mediul urban. Judeţul Dolj în perioada 01.01.-29.02.2016 se situează în clasamentul pe ţară pe locul: 9 al 9-lea referitor la numărul născuţilor-vii; 9 al 3-lea referitor la numărul decedaţilor; 9 al 15-lea referitor la numărul căsătoriilor; 9 al 28-lea referitor la numărul divorţurilor; 9 al 21-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.
Director executiv, Carmen Ispas