Statistica: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în luna ianuarie 2016

Fenomenele demografice din judeţul Dolj în luna ianuarie 2016. Evoluţia fenomenelor demografice în ianuarie 2016 comparativ cu în ianuarie 2015 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi a divorţialităţii şi de scăderea natalităţii şi a mortalităţii. Mortalitatea infantilă a avut aceeaşi valoare în ambele perioade analizate.

 

În ianuarie 2016 s-au înregistrat 508 născuţi-vii, cu 32 mai puţini decât în ianuarie 2015, iar rata natalităţii a fost de 8,7‰ pe total judeţ, cu diferenţe pe cele două medii: urban (9,4‰) şi rural (7,8‰).

Numărul deceselor de 893 în ianuarie 2016 a scăzut cu 83 faţă de luna ianuarie 2015.

Ca şi în ianuarie 2015, în ianuarie 2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,8‰ în urban comparativ cu 20,8‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 3 cazuri în ianuarie 2016 la fel ca în luna ianuarie 2015.

Mortalitatea infantilă a scăzut în mediul urban de la 3,8‰ în ianuarie 2015 la 3,3‰ în ianuarie 2016, iar în mediul rural a crescut de la 7,3‰ la 9,8‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 385 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,6 persoane la 1000 locuitori (-7,5‰ în ianuarie 2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-13,0‰), cât şi în mediul urban (-1,4‰).

Numărul căsătoriilor de 126 în ianuarie 2016 a crescut cu 23 comparativ cu ianuarie 2015, revenind 2,2 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 1,7‰ în ianuarie 2015 la 2,9‰ în ianuarie 2016, iar în mediul urban a scăzut de la 1,8‰ în ianuarie 2015 la 1,6‰ în ianuarie 2016.

Numărul divorţurilor (28 cazuri) a crescut cu un caz în ianuarie 2016 faţă de ianuarie 2015, rata divorţialităţii fiind de 0,48‰ în ianuarie 2016 şi 0,46‰ în ianuarie 2015.

Frecvenţa desfacerii căsăto­riilor în ianuarie 2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul rural (60,7%) faţă de mediul urban (39,3%). În ianuarie 2016 s-au înregistrat cu 6 divorţuri mai mult în mediul rural decât în mediul urban.

Judeţul Dolj în ianuarie 2016 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

ü    al 9-lea referitor la numărul născuţilor-vii;

ü    al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;

ü    al 17-lea referitor la numărul căsătoriilor;

ü    al 12-lea referitor la numărul divorţurilor;

ü    al 16-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

 

 

Director executiv,

Carmen Ispas