STATISTICA: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în anul 2016

 blocuri STATISTICA: Fenomenele demografice din judeţul Dolj în anul 2016 poze

  • Evoluţia fenomenelor demografice în anul 2016 comparativ cu anul 2015 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi a divorţialităţii şi de scăderea natalităţii, a mortalităţii şi a mortalităţii infantile.

În anul 2016 s-au înregistrat 5565 născuţi-vii, cu 649 mai puţini decât în anul 2015, iar rata natalităţii a fost de 8,0‰ pe total judeţ, cu diferenţe foate mici între medii: urban (7,8‰) şi rural (8,1‰).

Numărul deceselor de 9380 în anul 2016 a scăzut cu 610 faţă de anul 2015.

Ca şi în anul 2015, în anul 2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 9,4‰ în urban comparativ cu 18,3‰ în rural.

Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 33 cazuri în anul 2016, în scădere cu 27 cazuri faţă de anul 2015.

Mortalitatea infantilă a scăzut în mediul rural de la 14,3‰ în anul 2015 la 8,7‰ în anul 2016, iar în mediul urban de la 5,9‰ la 3,6‰.

Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 3815 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 5,5 persoane la 1000 locuitori (-5,3‰ în anul 2015). Se remarcă faptul că sporul natural este negativ atât în mediul rural (-10,2‰), cât şi în mediul urban (-1,6‰).

Numărul căsătoriilor de 3769 în anul 2016 a crescut cu 261 comparativ cu anul 2015, revenind 5,4 căsătorii la 1000 locuitori.

Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 3,8‰ în anul 2015 la 4,5‰ în anul 2016, iar în mediul urban de la 6,0‰ în anul 2015, la 6,1% în anul 2016.

Numărul divorţurilor (559 cazuri) a crescut cu 33 cazuri în anul 2016 faţă de anul 2015, rata divorţialităţii fiind de 0,80‰ în anul 2016 şi 0,75‰ în anul 2015.

Frecvenţa desfacerii căsăto­riilor în anul 2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban (66,4%) faţă de mediul rural (33,6%). În anul 2016 s-au înregistrat cu 183 divorţuri mai mult în mediul urban decât în mediul rural.

Judeţul Dolj în anul 2016 se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

  • al 12-lea referitor la numărul născuţilor-vii;
  • al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;
  • al 10-lea referitor la numărul căsătoriilor;
  • al 27-lea referitor la numărul divorţurilor;
  • al 14-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.

 

 

Director executiv,

Carmen Ispas