Statistica: Exporturile, în creştere în 2013

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-31.08.2013

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 3,1% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.08.2013 de 991773 mii euro, cu 410,3% mai mari (+797411 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.08.2012.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 10-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 96,2% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 3,8%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,5% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 60,1% înregistrând o creştere de 5916,0% faţă de perioada 01.01.-31.08.2012.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 24,0% din total exporturi, fiind mai mari cu 176788 mii euro (+289,9%) decât în perioada 01.01.-31.08.2012.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 6,2% din total exporturi şi au scăzut cu 499 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.08.2012.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Produse vegetale” cu 3,8% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,4%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (23,6%), Marea Britanie (20,2%), Italia (14,7%), Franţa (8,4%), Spania (5,0%) şi Olanda (3,2%).

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 2,3%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.08.2013 au fost de 809154 mii euro, cu 409617 mii euro (+102,5%) mai mult decât în perioada 01.01.-31.08.2012. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea, deţinând 2,3% din valoarea importurilor României.

Cinci secţiuni de mărfuri deţin 87,9% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.08.2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 44,0%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 217272 mii euro (+156,3%) comparativ cu perioada 01.01.-31.08.2012.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 130136 mii euro (+144,8%) faţă de perioada 01.01.-31.08.2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 27,2% din total importuri (22,5% în perioada 01.01.-31.08.2012).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (8,0%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care a crescut cu 36142 mii euro (+125,3%) faţă de perioada 01.01.-31.08.2012.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 5,3%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,4% în total importuri.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (26,0%), Italia (13,0%), Marea Britanie (9,1%), Turcia (8,0%), Polonia (7,7%) şi Franţa (6,5%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.08.2013 prezintă un excedent de 244908 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 174419 mii euro.

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.08.2013 a fost de 132,8% faţă de 52,7% în perioada 01.01.-31.08.2012.

Director executiv, Şef serviciu,

Ec. Mariana Tănase