Statistica: Exporturile Doljului, în scădere în prima parte a anului

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.04.2014

 

  • Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,5% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-30.04.2014 de 430228 mii euro, cu 17,5% mai mici (-91067 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.04.2013.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 10-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 99,7% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 0,3%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 96,1% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 57,4% înregistrând o scădere de 25,0% faţă de perioada 01.01.-30.04.2013.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 30,1% din total exporturi, fiind mai mari cu 19354 mii euro (+17,6%) decât în perioada 01.01.-30.04.2013.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,4% din total exporturi şi au scăzut cu 4799 mii euro faţă de perioada 01.01.-30.04.2013.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,8% şi  “Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu 1,4%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (18,8%), Italia (16,7%), Marea Britanie (15,8%), Franţa (9,8%), Spania (4,4%) şi Olanda (2,4%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 1,8%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.04.2014 au fost de 344161 mii euro, cu 81694 mii euro (-19,2%) mai puţin decât în perioada 01.01.-30.04.2013. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 86,6% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-30.04.2014, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 43,2%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 34727 mii euro  (-18,9%) comparativ cu perioada 01.01.-30.04.2013.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 32469 mii euro (-26,9%) faţă de perioada 01.01.-30.04.2013. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 25,6% din total importuri (28,3% în perioada 01.01.-30.04.2013).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 6218 mii euro (+19,3%) faţă de perioada 01.01.-30.04.2013.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 5,9%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,3% în total importuri.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (23,9%), Italia (13,3%), Marea Britanie (9,1%), Polonia (9,0%), Franţa (7,4%) şi  Turcia (5,5%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.04.2014 prezintă un excedent de 100256 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 112997 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.04.2014 a fost de 130,4% faţă de 127,7% în perioada 01.01.-30.04.2013.

Director executiv,                                                                     Şef serviciu, 

                  Ec. Carmen Ispas