Statistica: Exporturile Doljului, în creștere cu 91, 7 la sută în 2013

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în anul 2013. Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,8% din valoarea exporturilor României

 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în anul 2013 de 1371032 mii euro, cu 91,7% mai mari (+655820 mii euro) faţă de anul 2012.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 12-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 94,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 5,2%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,2% din total exporturi.

Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 54,9% înregistrând o creştere de 78,3% faţă de anul 2012.

Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 27,3% din total exporturi, fiind mai mari cu 258824 mii euro (+225,2%) decât în anul 2012.

Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 6,2% din total exporturi şi au scăzut cu 4620 mii euro faţă de anul 2012.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Produse vegetale” cu 5,1% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,7%.

Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (20,7%), Marea Britanie (17,1%), Italia (15,4%), Franţa (8,3%), Spania (5,3%) şi Olanda (2,8%).

 

  • Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 2,0%

 

Importurile de bunuri (CIF) derulate în anul 2013 au fost de 1111727 mii euro, cu 345584 mii euro (+45,1%) mai mult decât în anul 2012.

În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea, deţinând 2,0% din valoarea importurilor României.

Cinci secţiuni de mărfuri deţin 87,7% din totalul importurilor. În anul 2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 44,4%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 218275 mii euro (+79,4%) comparativ cu anul 2012.

Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 87714 mii euro (+41,6%) faţă de anul 2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 26,8% din total importuri (27,5% în anul 2012).

Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 30092 mii euro (+54,9%) faţă de anul 2012.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupălocul al IV-lea cu 5,2%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,7% în total importuri.

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (26,1%), Italia (12,9%), Marea Britanie (9,3%), Polonia (8,1%), Turcia (7,7%) şi Franţa (6,4%).

Balanţa comercială în anul 2013 prezintă un excedent de 344886 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 8047 mii euro.  

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în anul 2013 a fost de 133,6% faţă de 101,1% în anul 2012.

Director executiv,                                                                     Şef serviciu, 

                  Ec. Carmen Dragomir