Statistică: Exporturile Doljului au scăzut cu 20 la sută în primele cinci luni ale anului

ford 0341 Statistică: Exporturile Doljului au scăzut cu 20 la sută în primele cinci luni ale anului  poze

Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 0,6% din valoarea exporturilor României.

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în 01.01.-31.05.2012 de 117379 mii euro, cu 20,0% mai mici (-29345 mii euro) faţă de 01.01.-31.05.2011.
Exporturile situează judeţului Dolj pe locul al 32-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 91,3% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 8,7%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 83,0% din total exporturi.
Exporturile din secţiunea “Maşini, aparate şi echipamente electrice” ocupă locul I cu 35,0% din total exporturi, fiind mai mari cu 15767 mii euro (+62,3%) decât în 01.01.-31.05.2011.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Materii textile şi articole din acestea” care au deţinut 30,2% din exporturi şi au crescut cu 2168 mii euro faţă de 01.01.-31.05.2011.
Pe locul al III-lea ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Produse vegetale” cu 8,5%, înregistrând o creştere de 48,3% faţă de 01.01.-31.05.2011.
O pondere mai mică deţin secţiunile: “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 4,7% şi „Piei crude şi tăbăcite, blănuri şi produse din acestea” cu 4,6%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (35,4%), Marea Britanie (17,1%), Germania (6,7%), Bulgaria (6,4%) şi Tunisia (2,1%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost de 32,4%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în 01.01.-31.05.2012 au fost de 225282 mii euro, cu 37823 mii euro (-14,4%) mai puţin decât în 01.01.-31.05.2011.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 18-lea, deţinând 1,0% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 81,3% din totalul importurilor.
În 01.01.-31.05.2012, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 36,8%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 19521 mii euro (-19,1%) comparativ cu 01.01.-31.05.2011.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au scăzut cu 8456 mii euro (-16,0%) faţă de perioada 01.01.-31.05.2011. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 19,7% din total importuri (20,1% în 01.01.-31.05.2011).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (13,2%) s-au situat importurile de “Materii textile şi articole din acestea” care au crescut cu 1989 mii euro (+7,2%) faţă de 01.01.-31.05.2011.
Importurile de “Metale comune şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,0%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 4,6% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (29,5%), Italia (17,2%), Marea Britanie (9,2%), Turcia (6,6%) şi Bulgaria (4,9%).
Balanţa comercială în 01.01.-31.05.2012 prezintă un deficit de 90561 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 96127 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în 01.01.-31.05.2012 a fost de 56,4% faţă de 60,4% în 01.01.-31.05.2011.
Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase