Statistica: Explozie a exporturilor în primul semestru. Creştere de 9743,1% la mijloace de transport

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-30.06.2013.  Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 3,3% din valoarea exporturilor României. 

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-30.06.2013 de 774442 mii euro, cu 428,1% mai mari (+627803 mii euro) faţă de perioada 01.01.-30.06.2012.
Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 9-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 95,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 3,7%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,8% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 62,3% înregistrând o creştere de 9743,1% faţă de perioada 01.01.-30.06.2012.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 22,7% din total exporturi, fiind mai mari cu 125220 mii euro (+247,8%) decât în perioada 01.01.-30.06.2012.
Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,7% din total exporturi şi au crescut cu 154 mii euro faţă de perioada 01.01.-30.06.2012.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Produse vegetale” cu 3,7% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,4%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (26,3%), Marea Britanie (20,9%), Italia (13,4%), Franţa (9,0%), Olanda (3,5%) şi Belgia (3,1%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 2,4%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-30.06.2013 au fost de 628123 mii euro, cu 347139 mii euro (+123,5%) mai mult decât în perioada 01.01.-30.06.2012.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 11-lea. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 87,8% din totalul importurilor.
În perioada 01.01.-30.06.2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 43,4%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 173918 mii euro (+176,4%) comparativ cu perioada 01.01.-30.06.2012.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 117984 mii euro (+207,1%) faţă de perioada 01.01.-30.06.2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 27,9% din total importuri (20,3% în perioada 01.01.-30.06.2012).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,5%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care a crescut cu 25200 mii euro (+115,9%) faţă de perioada 01.01.-30.06.2012.
Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 5,6%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,4% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (27,5%), Italia (11,9%), Marea Britanie (8,4%), Turcia (8,3%), Polonia (7,3%) şi Franţa (6,5%).
Balanţa comercială în perioada 01.01.-30.06.2013 prezintă un excedent de 194672 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 112715 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-30.06.2013 a fost de 133,6% faţă de 56,5% în perioada 01.01.-30.06.2012.

Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase