Statistica: Efectul Ford – Doljul a început anul cu exporturi de cinci ori mai mari. 99,9 la sută sunt produse industriale

DRS Dolj: Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în luna ianuarie 2013.  Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 2,8% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în luna ianuarie 2013 de 104776 mii euro, cu 385,6% mai mari (+83200 mii euro) faţă de luna ianuarie 2012. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 10-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 99,9% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 0,1%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 96,6% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 61,0% înregistrând o creştere de 23237,2% faţă de luna ianuarie 2012.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 28,4% din total exporturi, fiind mai mari cu 22183 mii euro (+294,6%) decât în luna ianuarie 2012.
Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,1% din total exporturi şi au scăzut cu 1309 mii euro faţă de luna ianuarie 2012.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,1% şi „Produse ale industriei chimice şi ale industriilor conexe” cu 1,0%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (34,1%), Marea Britanie (20,7%), Italia (17,0%), Franţa (11,0%) şi Olanda (3,5%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia a fost de 52,4%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în luna ianuarie 2013 au fost de 81865 mii euro, cu 41704 mii euro (+103,8%) mai mult decât în luna ianuarie 2012.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea, deţinând 2,0% din valoarea importurilor României.
Cinci secţiuni de mărfuri deţin 83,1% din totalul importurilor.
În luna ianuarie 2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 41,8%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 18048 mii euro (+111,7%) comparativ cu luna ianuarie 2012.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 15065 mii euro (+171,7%) faţă de luna ianuarie 2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 29,1% din total importuri (21,8% în luna ianuarie 2012).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,9%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 3959 mii euro (+156,5%) faţă de luna ianuarie 2012.
Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 5,5%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,1% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (27,4%), Italia (10,9%), Marea Britanie (8,9%), Turcia (7,6%) şi Bulgaria (6,7%).
Balanţa comercială în luna ianuarie 2013 prezintă un excedent de 29213 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 15493 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în luna ianuarie 2013 a fost de 138,7% faţă de 58,2% în luna ianuarie 2012.
Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase