Statistica: Efectivul salariaţilor şi numărul şomerilor, la nivelul Regiunii Oltenia, în luna octombrie 2014

Efectivul salariaţilor şi numărul şomerilor, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, în luna octombrie 2014
La sfârşitul lunii octombrie 2014, efectivul salariaţilor din Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia reprezenta 8,0% din nivelul naţional.
La sfârşitul lunii octombrie 2014, efectivul salariaţilor din economia Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia a fost de 379569 persoane, 52,4% dintre aceştia fiind concentraţi în judeţele Dolj şi Vâlcea. Din totalul salariaţilor, 59,8% îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor, 38,0% în industrie şi construcţii şi doar 2,2% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Rata şomajului în Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia (7,8%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,1%).
În Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, la sfârşitul lunii octoembrie 2014, se aflau 71475 şomeri, 29820 persoane fiind femei. În teritoriu, cea mai mare pondere a şomerilor a fost deţinută de judeţul Dolj (36,2%), fiind urmat de Olt (19,8%), Mehedinţi (16,5%), Gorj (14,9%) şi Vâlcea (12,6%). Cele mai multe persoane şomere de sex feminin, înregistrate la sfârşitul lunii octombrie 2014, au fost în judeţul Dolj (35,6%), iar cele mai puţine în judeţul Vâlcea (13,7%). Rata şomajului a fost la sfârşitul lunii octombrie 2014, de 7,8%, distribuţia şomerilor diferenţiată pe sexe (58,3% bărbaţi şi 41,7% femei), în corespondenţã cu populaţia activã civilã, imprimând o rată a şomajului de 8,6% pentru bărbaţi şi de 7,0% pentru femei.
Director executiv, Ec. Carmen Ispas Şef serviciu, Ec. Carmen Dragomir