Statistica: Efectivul salariaţilor şi numărul şomerilor, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, în luna mai 2014

La sfârşitul lunii mai 2014, efectivul salariaţilor din Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia reprezenta 8,1% din nivelul naţional.
La sfârşitul lunii mai 2014, efectivul salariaţilor din economia Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia a fost de 383860 persoane, 52,2% dintre aceştia fiind concentraţi în judeţele Dolj şi Vâlcea. Din totalul salariaţilor, 58,7% îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor, 39,1% în industrie şi construcţii şi doar 2,2% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
¾ Rata şomajului în Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia (7,5%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%).
În Regiunea de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, la sfârşitul lunii mai 2014, se aflau 69471 şomeri, 28021 persoane fiind femei. În teritoriu, cea mai mare pondere a şomerilor a fost deţinută de judeţul Dolj (37,4%), fiind urmat de Olt (18,8%), Mehedinţi (16,6%), Gorj (14,2%) şi Vâlcea (13,0%). Cele mai multe persoane şomere de sex feminin, înregistrate la sfârşitul lunii mai 2014, au fost în judeţul Dolj (37,6%), iar cele mai puţine în judeţul Vâlcea (13,7%). Rata şomajului a fost la sfârşitul lunii mai 2014 de 7,5%, distribuţia şomerilor diferenţiată pe sexe (59,7% bărbaţi şi 40,3% femei), în corespondenţã cu populaţia activã civilã, imprimând o rată a şomajului de 8,5% pentru bărbaţi şi de 6,4% pentru femei.
DIRECTOR EXECUTIV, Şef serviciu, Ec. Carmen Isabelle Ispas