Statistica: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor

ford 0341 Statistica: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor poze

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor,
la nivelul judeţului Dolj, în luna septembrie 2012

 Efectivul salariaţilor de 121909 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1917 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară (2122 lei /persoană)

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii septembrie 2012, a fost de 121909 per-soane, în creştere cu 65 persoane faţă de luna august 2012 şi cu 676 persoane faţă de luna septembrie 2011. Din total, 80704 (66,2%) salariaţi sunt în servicii, 38396 (31,5%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2809 (2,3%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna septembrie 2012 a fost de 1917 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2197 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1806 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1397 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna septembrie 2012 a fost de 1381 lei, iar pe principalele ramuri
s-au înregistrat următoarele nivele: 1584 lei în industrie şi construcţii, 1301 lei în servicii şi 1017 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
 locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 14-lea după câştigul salarial mediu net din servicii;
 locul al 8-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
 locul al 31-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

 După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2012, a fost de 25634 persoane, în creştere cu 159 persoane faţă de luna septembrie 2011. Din totalul şomerilor 10852 persoane sunt de sex feminin. Din numărul şomerilor 6323 (24,7%) provin din mediul urban şi 19311 (75,3%) din mediul rural. În mediul urban 49,9% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 39,9%.
Din totalul de 25634 persoane, 3947 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 741 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna septembrie 2012 era de 20946 (81,7%) persoane.
La sfârşitul lunii septembrie 2012, din totalul şomerilor înregistraţi 16,0% au vârsta sub 25 ani, 6,8% între 25-29 ani, 23,7% între 30-39 ani, 26,6% între 40-49 ani, 12,9% au între 50-55 ani, iar 14,0% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20021 persoane (78,1%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 4060 (15,8%) sunt persoane cu studii medii, iar 1553 persoane (6,1%) sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului înregistrată în luna septembrie 2012 a fost de 9,0% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,1% în luna august 2012 şi 8,6% în luna septembrie 2011). Pentru femei, rata şomajului în luna septembrie 2012 a fost de 8,0% (8,0% în luna august 2012 şi 7,8% în luna septembrie 2011).
Rata şomajului în judeţul Dolj (9,0%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,0%), ocupând locul al III-lea pe ţară.
Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase