Statistica: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna septembrie 2015

 

  • Efectivul salariaţilor de 124694 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2211 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XV-lea pe ţară (2541 lei /persoană)

 

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii septembrie 2015, a fost de
124694 persoane, în creştere cu 193 persoane faţă de luna august 2015 şi cu 2111 persoane faţă de luna septembrie 2014. Din total, 84350 (67,6%) salariaţi sunt în servicii, 37400 (30,0%) salariaţi în industrie şi construcţii şi
2944 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna septembrie 2015 a fost de 2211 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2288 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (2182 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (2054 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna septembrie 2015 a fost de 1586 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1642 lei în industrie şi construcţii, 1565 lei în servicii şi 1481 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

ü  locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;

ü  locul al 24-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;

ü  locul al 17-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;

ü  locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 

  • După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii septembrie 2015, a fost de 24614 persoane, în scădere cu
731 persoane faţă de luna septembrie 2014. Din totalul şomerilor 10228 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor 5321 (21,6%) provin din mediul urban şi 19293 (78,4%) din mediul rural. În mediul urban 51,4% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,8%.

Din totalul de 24614 persoane, 3047 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 656 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna septembrie 2015 era de 20911 (85,0%) persoane.

La sfârşitul lunii septembrie 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 15,0% au vârsta sub 25 ani, 6,6% între
25-29 ani, 21,0% între 30-39 ani, 28,5% între 40-49 ani, 14,2% au între 50-55 ani, iar 14,7% au peste 55 ani. Dintre aceştia 19711 persoane (80,1%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3968 (16,1%) sunt persoane cu studii medii, iar 935 persoane (3,8%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna septembrie 2015 a fost de 8,7% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,1% în luna august 2015 şi 8,7% în luna septembrie 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna septembrie 2015 a fost de 7,7% (8,0% în luna august 2015 şi 7,6% în luna septembrie 2014).

Rata şomajului în judeţul Dolj (8,7%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 6-lea pe ţară.

 

                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu,        

                  Carmen Ispas                                                                            Carmen Dragomir