Statistica: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna martie 2015

 

  • Efectivul salariaţilor de 123726 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2152 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XVI-lea pe ţară (2529 lei /persoană)

 

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii martie 2015, a fost de 123726 persoane, în creştere cu 517 persoane faţă de luna februarie 2015 şi cu 2324 persoane faţă de luna martie 2014. Din total, 83450 (67,4%) salariaţi sunt în servicii, 37567 (30,4%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2709 (2,2%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna martie 2015 a fost de 2152 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2247 lei), iar sub media judeţului salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1826 lei) şi din servicii (2119 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna martie 2015 a fost de 1546 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1322 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, 1520 lei în servicii şi 1618 lei în industrie şi construcţii.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

ü  locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;

ü  locul al 24-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;

ü  locul al 17-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;

locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 

  • După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii martie 2015, a fost de 27404 persoane, în scădere cu 1097 persoane faţă de luna matie 2014. Din totalul şomerilor 10943 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor 5491 (20,0%) provin din mediul urban şi 21913 (80,0%) din mediul rural. În mediul urban 49,3% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 37,6%.

Din totalul de 27404 persoane, 3839 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 409 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna martie 2015 era de 23156 (84,5%) persoane.

La sfârşitul lunii martie 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 10,5% au vârsta sub 25 ani, 8,0% între
25-29 ani, 23,6% între 30-39 ani, 29,9% între 40-49 ani, 14,7% au între 50-55 ani, iar 13,3% au peste 55 ani. Dintre aceştia 23147 persoane (84,5%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3318 (12,1%) sunt persoane cu studii medii, iar 939 persoane (3,4%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna martie 2015 a fost de 9,4% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,6% în luna februarie 2015 şi 9,8% în luna martie 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna martie 2015 a fost de 8,0% (8,1% în luna februarie 2015 şi 8,5% în luna martie 2014).

Rata şomajului în judeţul Dolj (9,4%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (5,4%), ocupând locul al 4-lea pe ţară.

 

                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu,        

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir