Statistica: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna mai 2015

 

 

  • Efectivul salariaţilor de 124434 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2150 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XV-lea pe ţară (2500 lei /persoană)

 

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii mai 2015, a fost de 124434 per­soane, în creştere cu 400 persoane faţă de luna aprilie 2015 şi cu 2358 persoane faţă de luna mai 2014. Din total, 83928 (67,4%) salariaţi sunt în servicii, 37782 (30,4%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2724 (2,2%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna mai 2015 a fost de 2150 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (2132 lei) şi din industrie şi construcţii (2209 lei), iar sub media judeţului salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1883 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna mai 2015 a fost de 1547 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1534 lei în servicii, 1590 lei în industrie şi construcţii şi 1361 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

ü  locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;

ü  locul al 26-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;

ü  locul al 17-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;

ü  locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 

  • După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2015, a fost de 25544 persoane, în scădere cu
449 persoane faţă de luna mai 2014. Din totalul şomerilor 10187 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor 4774 (18,7%) provin din mediul urban şi 20770 (81,3%) din mediul rural. În mediul urban 48,9% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 37,8%.

Din totalul de 25544 persoane, 3354 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 100 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna mai 2015 era de 22090 (86,5%) persoane.

La sfârşitul lunii mai 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 9,7% au vârsta sub 25 ani, 7,4% între
25-29 ani, 23,1% între 30-39 ani, 30,2% între 40-49 ani, 15,1% au între 50-55 ani, iar 14,5% au peste 55 ani. Dintre aceştia 22008 persoane (86,2%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2723 (10,7%) sunt persoane cu studii medii, iar 813 persoane (3,1%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna mai 2015 a fost de 8,8% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,1% în luna aprilie 2015 şi 8,9% în luna mai 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2015 a fost de 7,4% (7,7% în luna aprilie 2015 şi 7,7% în luna mai 2014).

Rata şomajului în judeţul Dolj (8,8%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 5-lea pe ţară.

 

                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu,        

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir