Statistica: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna august 2015

 

  • Efectivul salariaţilor de 124501 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2209 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XVI-lea pe ţară (2515 lei /persoană)

 

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii august 2015, a fost de 124501 per­soane, în creştere cu 180 persoane faţă de luna iulie 2015 şi cu 2143 persoane faţă de luna august 2014. Din total, 84220 (67,6%) salariaţi sunt în servicii, 37342 (30,0%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2939 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna august 2015 a fost de 2209 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2264 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (2188 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (2050 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna august 2015 a fost de 1588 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1628 lei în industrie şi construcţii, 1573 lei în servicii şi 1478 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

ü  locul al 16-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;

ü  locul al 22-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;

ü  locul al 18-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;

ü  locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 

  • După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii august 2015, a fost de 25757 persoane, în creştere cu 610 persoane faţă de luna august 2014. Din totalul şomerilor 10561 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor 5183 (20,1%) provin din mediul urban şi 20574 (79,9%) din mediul rural. În mediul urban 50,2% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,7%.

Din totalul de 25757 persoane, 3145 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 636 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna august 2015 era de 21976 (85,3%) persoane.

La sfârşitul lunii august 2015, din totalul şomerilor înregistraţi 14,2% au vârsta sub 25 ani, 6,8% între 25-29 ani, 21,2% între 30-39 ani, 28,9% între 40-49 ani, 14,2% au între 50-55 ani, iar 14,7% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20944 persoane (81,3%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 3963 (15,4%) sunt persoane cu studii medii, iar 850 persoane (3,3%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna august 2015 a fost de 8,9% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,9% în luna iulie 2015 şi 8,6% în luna august 2014). Pentru femei, rata şomajului în luna august 2015 a fost de 7,7% (7,6% în luna iulie 2015 şi 7,6% în luna august 2014).

Rata şomajului în judeţul Dolj (8,9%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 6-lea pe ţară.

 

                 Director executiv,                                                                     Şef serviciu,        

                  Ec. Carmen Ispas                                                              Ec. Carmen Dragomir