Statistică: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna aprilie 2012

m aeroport lucrari muncitori Statistică: Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna aprilie 2012 poze

Efectivul salariaţilor de 123240 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1956 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară (2140 lei /persoană).

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii aprilie 2012, a fost de 123240 persoane, în creştere cu 527 persoane faţă de luna martie 2012 şi cu 3848 persoane faţă de luna aprilie 2011. Din total, 81924 (66,5%) salariaţi sunt în servicii, 38385 (31,1%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2931 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna aprilie 2012 a fost de 1956 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2411 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1739 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1499 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna aprilie 2012 a fost de 1408 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1734 lei în industrie şi construcţii, 1253 lei în servicii şi 1091 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
 locul al 12-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 14-lea după câştigul salarial mediu net din servicii;
 locul al 5-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
 locul al 27-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

 După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii aprilie 2012, a fost de 24668 persoane, în scădere cu 3194 persoane faţă de luna aprilie 2011. Din totalul şomerilor 10162 persoane sunt de sex feminin.
Din numărul şomerilor 5838 (23,7%) provin din mediul urban şi 18830 (76,3%) din mediul rural. În mediul urban 47,3% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 39,3%.
Din totalul de 24668 persoane, 4692 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 401 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna aprilie 2011 era de 19575 (79,4%) persoane.
La sfârşitul lunii aprilie 2012, din totalul şomerilor înregistraţi 10,2% au vârsta sub 25 ani, 7,1% între 25-29 ani, 26,5% între 30-39 ani, 28,6% între 40-49 ani, 13,8% au între 50-55 ani, iar 13,8% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20613 persoane (83,6%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2896 (11,7%) sunt persoane cu studii medii, iar 1159 persoane (4,7%) sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului înregistrată în luna aprilie 2012 a fost de 8,3% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,7% în luna martie 2012 şi 9,4% în luna aprilie 2011). Pentru femei, rata şomajului în luna aprilie 2012 a fost de 7,3% (7,8% în luna martie 2012 şi 8,1% în luna aprilie 2011).
Rata şomajului în judeţul Dolj (8,3%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,7%), ocupând locul al IV-lea pe ţară.

Director executiv,
Ec. Mariana Tănase