Statistica: Două treimi din exporturile Doljului sunt maşini. Creştere de 15.000 la sută faţă de anul trecut

Comerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj în perioada 01.01.-31.05.2013.

 Exporturile de bunuri la nivelul judeţului Dolj au deţinut 3,3% din valoarea exporturilor României

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.05.2013 de 649215 mii euro, cu 456,2% mai mari (+532500 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.05.2012.
Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 9-lea pe ţară. Produsele industriale au reprezentat 95,8% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 4,3%.
În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 95,8% din total exporturi.
Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de ”Mijloace de transport” cu 62,3% înregistrând o creştere de 15380,6% faţă de perioada 01.01.-31.05.2012.
Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 22,4% din total exporturi, fiind mai mari cu 104744 mii euro (+256,3%) decât în perioada 01.01.-31.05.2012.
Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al III-lea cu 5,5% din total exporturi şi au crescut cu 405 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.05.2012.
O pondere mai mică deţin secţiunile: „Produse vegetale” cu 4,3% şi „Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” cu 1,3%.
Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Germania (27,9%), Marea Britanie (20,0%), Italia (13,3%), Franţa (9,4%), Olanda (3,6%) şi Belgia (3,4%).

 Ponderea importurilor de bunuri din judeţul Dolj în cadrul României a fost de 2,4%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.05.2013 au fost de 526920 mii euro, cu 300414 mii euro (+132,6%) mai mult decât în perioada 01.01.-31.05.2012.
În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 12-lea. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 87,5% din totalul importurilor.
În perioada 01.01.-31.05.2013, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice“, reprezentând 43,2%. Nivelul acestei secţiuni a crescut cu 144880 mii euro (+172,3%) comparativ cu perioada 01.01.-31.05.2012.
Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 101459 mii euro (+224,8%) faţă de perioada 01.01.-31.05.2012. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 27,8% din total importuri (19,9% în perioada 01.01.-31.05.2012).
Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,5%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 23245 mii euro (+142,7%) faţă de perioada 01.01.-31.05.2012.
Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 5,6%, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” ocupă locul al V-lea cu 3,4% în total importuri.
Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (27,5%), Italia (11,5%), Marea Britanie (8,5%), Turcia (8,2%), Polonia (6,8%) şi Franţa (6,7%).
Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.05.2013 prezintă un excedent de 162857 mii euro – preţuri FOB faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un deficit de 92345 mii euro.
Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în perioada 01.01.-31.05.2013 a fost de 133,5% faţă de 55,8% în perioada 01.01.-31.05.2012.
Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase