Statistica: Doljul s-a întors în anii 50′ ca nivel al populaţiei. Craiova mai are 269.000 de locuitori

recensamant populatie dolj 2011 phixr 1 Statistica: Doljul s a întors în anii 50 ca nivel al populaţiei. Craiova mai are 269.000 de locuitori poze

Analiza comparativă a recensămintelor populaţiei şi locuinţelor din judeţul Dolj .

Potrivit datelor de recensământ, populaţia stabilă a judeţului Dolj a crescut constant până în anul 1992 inclusiv. După 1992, populaţia judeţului scade sensibil din cauza sporului natural negativ şi a fenomenului de emigrare internaţională din ce în ce mai intens, mai ales după aderarea României la UE.

recensamant populatie localitati dolj phixr Statistica: Doljul s a întors în anii 50 ca nivel al populaţiei. Craiova mai are 269.000 de locuitori poze

De la începutul anilor ’90 judeţul Dolj intră într-un proces accentuat de îmbătrânire
demografică, ponderea populaţiei tinere reducându-se, dar crescând cea a populaţiei
vârstnice. Declinul demografic al populaţiei nu provine din creşterea mortalităţii, ci din
reculul natalităţii şi menţinerea acesteia la valori scăzute, mult sub nivelul de înlocuire a
generaţiilor şi din migraţia externă a persoanelor tinere şi a celor apte de muncă.