Statistică: Doljul, peste media naţională la şomaj

m ajofm Statistică: Doljul, peste media naţională la şomaj poze

Faţă de iunie 2009, în judeţ au dispărut aproape 11.000 de locuri de muncă. Doljul e sub medie şi la capitolul salarizare. 

“Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor,
la nivelul judeţului Dolj, în luna iunie 2010

Efectivul salariaţilor de 125049 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al X-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1791 lei RON/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul XII-lea pe ţară (1951 lei RON/persoană).

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii iunie 2010 a fost de 125049 per-soane, în scădere faţã de luna iunie 2009 cu 10974 persoane. Din total, 77399 (61,9%) salariaţi sunt în servicii, 44951 (35,9%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2699 (2,2%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2010 a fost de 1791 lei RON/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (1893 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1754 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1417 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna iunie 2010 a fost de 1303 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1391 lei în industrie şi construcţii, 1269 lei în servicii şi 1035 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

 Rata şomajului în judeţul Dolj (11,3%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (7,4%).

Numărul şomerilor în evidenţă şi plată în luna iunie 2010, a fost de 34143 persoane, în creştere cu 7083 persoane faţă de luna iunie 2009. Din totalul şomerilor 14059 persoane sunt de sex feminin.
Din totalul de 34143 persoane, 11522 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 1406 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna iunie 2010 era de 21215 (62,1%) persoane.
În luna iunie 2010, din totalul şomerilor în evidenţă, 1919 persoane (5,6%) au studii superioare, 9281 persoane (27,2%) au studii medii şi 22943 persoane (67,2%) sunt cu studii primare, gimnaziale şi profesionale.
Rata şomajului înregistrată în luna iunie 2010 a fost de 11,3% în raport cu populaţia activă civilă totală (11,7% în luna mai 2010 şi 9,0% în luna iunie 2009). Pentru femei, rata şomajului în luna iunie 2010 a fost de 10,2% (10,4% în luna mai 2010 şi 8,2% în luna iunie 2009)”, precizează un comunicat al Direcţiei Regionale de Statistică Dolj.