Statistica: Doljul – locul XV la salarii, locul I la șomaj

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna iunie 2014

 

  • Efectivul salariaţilor de 122555 per­soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2014 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XV-lea pe ţară (2334 lei /persoană)

 

Efectivul salariaţilor, la nive­lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii iunie 2014, a fost de 122555 persoane, în creştere cu 344 persoane faţă de luna mai 2014 şi în scădere cu 496 persoane faţă de luna iunie 2013. Din total, 80763 (65,9%) salariaţi sunt în servicii, 38849 (31,7%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2943 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2014 a fost de 2002 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (2029 lei), iar sub media judeţului salariaţii din industrie şi construcţii (1992 lei) şi din  agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1585 lei).

Câştigul salarial mediu net în luna iunie 2014 a fost de 1439 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1458 lei în servicii, 1433 lei în industrie şi construcţii şi 1149 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.

În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:

ü  locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;

ü  locul al 31-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit;

ü  locul al 21-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;

ü  locul al 10-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.

 

  • După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

 

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii iunie 2014, a fost de 25380 persoane, în scădere cu
86 persoane faţă de luna iunie 2013. Din totalul şomerilor 10317 persoane sunt de sex feminin.

Din numărul şomerilor 5177 (20,4%) provin din mediul urban şi 20203 (79,6%) din mediul rural. În mediul urban 50,2% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,2%.

Din totalul de 25380 persoane, 4259 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 51 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna iunie 2014 era de 21070 (83,0%) persoane.

La sfârşitul lunii iunie 2014, din totalul şomerilor înregistraţi 9,1% au vârsta sub 25 ani, 6,8% între
25-29 ani, 24,0% între 30-39 ani, 30,4% între 40-49 ani, 15,9% au între 50-55 ani, iar 13,8% au peste 55 ani. Dintre aceştia 21724 persoane (85,6%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2737 (10,8%) sunt persoane cu studii medii, iar 919 persoane (3,6%) sunt persoane cu studii superioare.

Rata şomajului înregistrată în luna iunie 2014 a fost de 8,6% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,8% în luna mai 2014 şi 8,7% în luna iunie 2013). Pentru femei, rata şomajului în luna iunie 2014 a fost de 7,4% (7,5% în luna mai 2014 şi 7,4% în luna iunie 2013).

Rata şomajului în judeţul Dolj (8,6%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 5-lea pe ţară.

Director executiv,                                                                     Şef serviciu,    

                  Ec. Carmen Ispas