Statistică: Doljul, locul XII la salarii pe ţară, locul I la numărul şomerilor în mai

ford 034 Statistică: Doljul, locul XII la salarii pe ţară, locul I la numărul şomerilor în mai  poze

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna mai 2012. 

 Efectivul salariaţilor de 123882 per-soane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (1893 lei /persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XII-lea pe ţară (2109 lei /persoană)

Efectivul salariaţilor, la nive-lul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii mai 2012, a fost de 123882 per-soane, în creştere cu 642 persoane faţă de luna aprilie 2012 şi cu 3848 persoane faţă de luna mai 2011. Din total, 82351 (66,5%) salariaţi sunt în servicii, 38585 (31,1%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2946 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.
Câştigul salarial mediu brut în luna mai 2012 a fost de 1893 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (2227 lei), iar sub media judeţului salariaţii din servicii (1742 lei) şi din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1373 lei).
Câştigul salarial mediu net în luna mai 2012 a fost de 1368 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1613 lei în industrie şi construcţii, 1257 lei în servicii şi 1009 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă:
 locul al 11-lea după câştigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 13-lea după câştigul salarial mediu net din servicii;
 locul al 9-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii;
 locul al 32-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

 După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară

Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2012, a fost de 24128 persoane, în scădere cu 628 persoane faţă de luna mai 2011. Din totalul şomerilor 9868 persoane sunt de sex feminin.
Din numărul şomerilor 5440 (22,5%) provin din mediul urban şi 18688 (77,5%) din mediul rural. În mediul urban 47,0% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 39,1%.
Din totalul de 24128 persoane, 4441 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 122 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna mai 2011 era de 19565 (81,1%) persoane.
La sfârşitul lunii mai 2012, din totalul şomerilor înregistraţi 9,4% au vârsta sub 25 ani, 6,8% între 25-29 ani, 26,2% între 30-39 ani, 29,1% între 40-49 ani, 14,1% au între 50-55 ani, iar 14,4% au peste 55 ani. Dintre aceştia 20507 persoane (85,0%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2576 (10,7%) sunt persoane cu studii medii, iar 1045 persoane (4,3%) sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului înregistrată în luna mai 2012 a fost de 8,1% în raport cu populaţia activă civilă totală (8,3% în luna aprilie 2012 şi 8,3% în luna mai 2011). Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2012 a fost de 7,1% (7,3% în luna aprilie 2012 şi 7,2% în luna mai 2011).
Rata şomajului în judeţul Dolj (8,1%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,6%), ocupând locul al IV-lea pe ţară.

Director executiv, Şef serviciu,
Ec. Mariana Tănase