Statistica: Doljul – locul XI pe țară la numărul de angajați și câștigul mediu

Efectivul salariaţilor, câştigul salarial şi numărul şomerilor, la nivelul judeţului Dolj, în luna mai 2014. Efectivul salariaţilor de 122211 persoane clasează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară. Câştigul salarial mediu brut (2010 lei/persoană) poziţionează judeţul Dolj pe locul al XI-lea pe ţară (2328 lei /persoană) Efectivul salariaţilor, la nivelul judeţului Dolj, la sfârşitul lunii mai 2014, a fost de 122211 per- soane, în creştere cu 192 persoane faţă de luna aprilie 2014 şi cu 786 persoane în scădere faţă de luna mai 2013. Din total, 80536 (65,9%) salariaţi sunt în servicii, 38740 (31,7%) salariaţi în industrie şi construcţii şi 2935 (2,4%) salariaţi în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit. Câştigul salarial mediu brut în luna mai 2014 a fost de 2010 lei/persoană. Câştiguri peste media judeţului au realizat salariaţii din servicii (2027 lei), din industrie şi construcţii (2020 lei), iar sub media judeţului salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe (1606 lei). Câştigul salarial mediu net în luna mai 2014 a fost de 1446 lei, iar pe principalele ramuri s-au înregistrat următoarele nivele: 1458 lei în servicii, 1449 lei în industrie şi construcţii şi 1181 lei în agricultură, vânătoare şi servicii anexe. În clasamentul judeţelor României, judeţul Dolj ocupă: 9 locul al 15-lea după câştigul salarial mediu net pe economie; 9 locul al 28-lea după câştigul salarial mediu net din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit; 9 locul al 18-lea după câştigul salarial mediu net din industrie şi construcţii; 9 locul al 10-lea după câştigul salarial mediu net din servicii.
¾ După numărul şomerilor judeţul Dolj se situează pe primul loc pe ţară
Numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii mai 2014, a fost de 25993 persoane, în creştere cu 262 persoane faţă de luna mai 2013. Din totalul şomerilor 10537 persoane sunt de sex feminin. Din numărul şomerilor 5378 (20,7%) provin din mediul urban şi 20615 (79,3%) din mediul rural. În mediul urban 50,1% din numărul şomerilor au fost femei, iar în mediul rural 38,0%. Din totalul de 25993 persoane, 4468 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (75%) şi 140 persoane beneficiază de indemnizaţie de şomaj (50%). Numărul şomerilor neindemnizaţi în luna mai 2014 era de 21385 (82,3%) persoane. La sfârşitul lunii mai 2014, din totalul şomerilor înregistraţi 9,3% au vârsta sub 25 ani, 7,0% între 25-29 ani, 24,3% între 30-39 ani, 30,1% între 40-49 ani, 15,9% au între 50-55 ani, iar 13,4% au peste 55 ani. Dintre aceştia 22169 persoane (85,3%) sunt persoane cu studii primare, gimnaziale şi profesionale, 2777 (10,7%) sunt persoane cu studii medii, iar 1047 persoane (4,0%) sunt persoane cu studii superioare. Rata şomajului înregistrată în luna mai 2014 a fost de 8,8% în raport cu populaţia activă civilă totală (9,1% în luna aprilie 2014 şi 8,8% în luna mai 2013). Pentru femei, rata şomajului în luna mai 2014 a fost de 7,5% (7,8% în luna aprilie 2014 şi 7,4% în luna mai 2013). Rata şomajului în judeţul Dolj (8,8%) s-a situat peste nivelul ratei şomajului la nivel naţional (4,9%), ocupând locul al 4-lea pe ţară. Director executiv, Şef serviciu, Ec. Carmen Ispas